MØD EN MEDARBEJDER
I ASFALTBRANCHEN

Nogle profiler er uden foto. Her er der tale om fiktive men typiske profiler og udsagn. Grunden er, at vi er ved at skifte ud eller ved at finde en konkret profil.


Vejformand

Vejformand

  • Thomas
  • 44 år
  • 26 år i branchen

Mit job

Vejformand hos Peab Asfalt. Jeg er formand for et hold i specialafdelingen, der blandt andet laver belægninger i lufthavne, industrihaller, på sportsanlæg og meget andet. Som formand er jeg tovholder på projekterne, hvilket eksempelvis indebærer kundekontakten samt koordinering af hold og arbejdsgang.


Uddannelsesbaggrund

  • Folkeskolens afgangseksamen
  • Vejasfaltør

Hvorfor har du valgt jobbet

Jeg startede i firmaet i sin tid, fordi min far arbejdede som tromlefører. Mit mål har været at blive formand og få uddannelsen som asfaltør samt at kunne fortsætte i firmaet. Det har jeg nået, og det er en stor tilfredsstillelse. Der har været mange forskellige spændende projekter undervejs – bl.a. flere forskellige motorveje. Personligt vil jeg gerne blive i firmaet, så længe jeg kan. Vi har det godt, og arbejdet er generelt spændende og afvekslende.


Asfaltindustriens medlemmer

Se ledige stillinger og søg uopfordret

 

 

 

 

 


 


Medlemmer