Nyheder

19-09-2013

Vi har i industrien altid presset på for at øge andelen af genbrug af asfalt i de danske vejbelægninger. Vi har også, når det er formålstjenstligt, anvendt f.eks. renset fejesand, stålslagger, flyveaske, gamle bildæk m.m. - produkter man tidligere har betragtet som affaldsprodukter. 

Læs mere >>
 
11-09-2013

Den 29. august holdt Transportudvalget i Folketinget en velbesøgt høring om OffentligePrivatePartnerskaber i forbindelse med vejbyggeri. Konferencen indeholdt indlæg fra politikere, Vejdirektoratet, advokater, meningsdannere og entreprenører.

Læs mere >>
 
29-08-2013

Hovedlinjerne i Regeringens forslag til finanslov for 2014 på vejområdet: Finansminister Bjarne Corydon har 27. august fremlagt regeringens forslag til finanslov for 2014. På vejområdet (dvs. i det væsentligste kun statsvejene) er der politisk set intet nyt.

Læs mere >>
 
27-08-2013

Trængselskommissionen ser for øjeblikket på en idé om at indføre betaling for at grave i en vej. Målet er at få et instrument til at gøre den tid, der arbejdes på vejen, kortere, og dermed nedbringe trængslen. Samme tanker er i den nye Vejlov, som ventes til efteråret.

Læs mere >>
 
11-08-2013

Asfaltindustrien har skrevet til Transportministeren for at gøre opmærksom på, at gyllekøretøjer med højt aksetryk kan ødelægge de små veje. Du kan læse brevet her:

Læs mere >>
 

<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Kontaktperson i Asfaltindustrien:

Adm. direktør Anders Hundahl
Telefon  40 43 93 70
E-mail    a@asfaltindustrien.dk


Medlemmer