Asfaltindustriens Asfaltdag

Asfaltindustriens Asfaltdag22. marts 2024

Asfaltindustriens Årsdag 2024 blev et flot arrangement med generalforsamling, leverandørudstilling, spændende indlæg og markering af direktørskifte.


Under Asfaltindustriens Årsdag 2024 blev der både afholdt generalforsamling for Asfaltindustrien, afviklet en velbesøgt leverandørudstilling, markeret direktørskifte i Asfaltindustrien og hørt på et spændende indlæg fra Flemming Splidsboel, DIIS, om den geopolitiske situation i verden med krig i både Europa og Mellemøsten.

Generalforsamling
Bestyrelsen har meddelt, at den har til hensigt at konstituere sig således på først kommende møde:


Finn Jensen, DOB I/S, blev genvalgt som intern revisor, mens revisionsfirmaet Buus Jensen blev genvalgt som ekstern revisor.


Udvalg, arbejdsgrupper og bestyrelsen udgør rygraden i foreningen og i 2023 bød Asfaltindustrien velkommen til en række nye kræfter:


Foreningens regnskaber viste et mindre underskud i nogenlunde overensstemmelse med budgetterne. I de kommende år ventes igen et resultat i balance, da foreningernes kontingenter blev justeret for første gang siden 2007. Regnskab og budget blev begge godkendt.

Formandens beretning
Formanden holdt sin beretning, der tog udgangspunkt i den skriftlige beretning, der i forvejen var udsendt til alle møde- og stemmeberettigede deltagere på generalforsamlingen.

I 2023 producerede virksomhederne 3.49 mio. tons (2022: 3,47 mio. tons asfalt, 2021: 3,55 mio. tons og 2020: 3,94 mio. tons). Asfaltsæsonen var regnfuld og stillede dermed store krav til udlægningen. Sæsonen varede dog lige til jul og dermed kunne vi indhente det tabte.

Markedet var igen i år præget af, at Infrastrukturplan 2035 ikke helt er kommet i gang endnu, og af kommunernes manglende investeringer. Vinterens mange huller i kommunevejene taler deres eget sprog.

I 2024 og årene frem til Infrastrukturplanen betyder mere asfalt på statens veje. Hvad angår kommunerne, har vi behov for en tilstandsrapport, en ny SAMKOM-rapport, som grundlag for investeringer i veje; og for at få hævet det kommunale anlægsloft, som er en spændetrøje for mange kommuner, der vil lave vejene ordentligt.

Formanden bød velkommen til de nye kolleger i bestyrelsen: Anders Fynboe, Munck, der er indtrådt i stedet for Jan Nørregaard Olsen, og til Jan Johansen, Colas, der indtræder i stedet for Hans Oluf Krog. Formanden sagde også en meget stor og varm tak til Hans Oluf Krog og Jan Nørregaard Olsen for indsatsen.

Direktørskifte
Endelig bød formanden velkommen til Jacob Svane, der er Asfaltindustriens nye administrerende direktør fra 1. maj 2024, og sagde en meget stor tak til Anders Hundahl, der efter 15 år i spidsen for Asfaltindustrien har valgt at gå på pension. Foreningen er med Anders som direktør blevet en faktor, som man regner med politisk og andre steder. Også den tidligere formand, Hans Oluf Krog, går på pension og fik en stor tak for indsatsen for branchen med på vejen. 

Der fremsendes referat af generalforsamlingen direkte til deltagerne.

Asfaltdag
Efter generalforsamlingen blev der traditionen tro holdt en velbesøgt Asfaltdag, hvor en række leverandører udstillede og hvor der var et inspirerende og spændende indlæg af forsker Flemming Splidsboel Hansen, DIIS.

Se fotos fra Asfaltdag 2024.

HUSK:  Asfaltdag 2025 bliver afholdt torsdag den 27. marts 2025...!


Kort om Asfaltindustrien
Asfaltindustrien er branche- og arbejdsgiverforening for virksomheder, der arbejder med asfalt og veje, herunder branchens leverandører. Vi kæmper for flere penge til veje og for gode overenskomster på området. Asfaltindustriens sekretariatsfællesskab omfatter desuden Dansk Vejforening, Ankenævn for biler, ITSDanmark, SIKRE VEJE, Asfaltbranchens Fællesudvalg og Asfaltindustriens Uddannelses- og Udviklingsfonde.
Medlemmer