ASFALT - april 2024

ASFALT - april 202425. april 2024

I april-udgaven af ASFALT gør vi status på en vinter med hullede veje og informerer om den nye fartkampagne ”Pas på den jeg elsker”. 


Kommunevejenes aktuelle tilstand

Den hårde vinter har givet et rekordstort antal huller i kommunevejene, hvilket primært kan henføres til den utilstrækkelige vejvedligeholdelse.  Asfaltindustrien anbefaler derfor Transportudvalget at pålægge kommunerne og Vejdirektoratet at udarbejde en ny SAMKOM-rapport med en samlet opdatering af tilstanden af de kommunale veje, som kan danne grundlag for en genopretning af de forsømte kommuneveje.

ASFALT har talt med formand for Transportudvalget Rasmus Prehn (S), som peger på vigtigheden af at skabe overblik, hvilket en ny SAMKOM-rapport vil kunne tilvejebringe. Desuden gælder det om at opsætte de rigtige rammer for at skaffe finansiering og dermed få nedbragt det betydelige efterslæb på vejvedligeholdelse.

En løsning kunne være flere øremærkede penge fra Finansministeriet, eller større frihed for kommunerne til at bruge flere penge.

”I forbindelse med en aftale for den kommende økonomisk ramme kan staten og KL indskrive spilleregler for, hvordan vi løbende monitorerer vores vejnet, og hvordan vedligeholdelsen skal planlægges. Der er formentlig mange skruer at stille på, som KL og Finansministeriet må se nærmere på,” udtaler Rasmus Prehn.

ASFALT har også en beretning fra Aarhus Kommune, hvor antallet af henvendelser fra borgere, der indberetter huller i vejene nærmest er eksploderet i denne vinter.

”I år har det været særlig hårdt med skiftevis regn, frost og tø. Vores borgerapp, hvor borgere kan oplyse os om, hvor der er opstået slaghuller har fået rigtig mange henvendelser, særligt i årets første måneder”, konstaterer fagkoordinator for Vejdrift, Per Kristensen, Aarhus Kommune

Ny fartkampagne

3F og Asfaltindustrien lancerede den 24. april den nye fartkampagne ”Pas på den jeg elsker”, som skal få bilisterne til at køre forsigtigt forbi vejarbejder.

Den nye kampagne er en opdatering af den hidtidige ”Pas på min far”-kampagne. Med ændringen i navnet ønsker vi at tale til trafikanternes følelser og fornuft - og samtidig fortælle historien om en branche, der favner alle uanset køn og alder.

Du kan læse mere om hullede kommuneveje og fartkampagnen ”Pas på den jeg elsker” her.

De øvrige historier i april-nummeret af ASFALT handler bl.a. om:

God læselyst!




Medlemmer