ASFALT - december 2023

ASFALT - december 202312. december 2023

I december-nummeret af ASFALT sætter vi fokus på klima i asfaltudbud, herunder specielt miljøvaredeklarationer for asfalt. Dernæst præsenterer en dansk start-up en helt nyskabende asfalt med et bindemiddel udvundet af svampes rodnet. 


Klima i asfaltudbud

Asfaltbranchen har igennem de seneste år arbejdet hårdt på at kunne udarbejde miljøvaredeklarationer for alle de anvendte asfalttyper. Derfor opfordrer branchen kommunerne til at stille krav om miljøvaredeklarationer i de konkrete udbud og belønne den bedste klimaindsats.

Til at hjælpe kommunerne med at komme i gang har Asfaltindustrien udgivet pjecen ”Miljøvaredeklarationer for asfalt – kort fortalt” samt oversat faserne i miljøvaredeklarationerne for asfalt til GHG scopes i et kommuneperspektiv.

ASFALT har desuden talt med Københavns og Esbjerg kommune, hvor man er glade for, at det nu er muligt at efterspørge miljøvaredeklarationer ved asfaltudbud.

I Københavns Kommune er chefkonsulent Søren Them Parnas, Teknik- og Miljøforvaltningen meget tilfreds med de nye miljøvaredeklarationer af asfalt, der dokumenterer miljøpåvirkninger og ressourceforbrug for 1 tons asfalt leveret på arbejdsstedet samt håndtering af asfalten efter endt levetid. Søren Them Parnas er optaget af, hvordan man kan sænke CO2-aftrykket i kommunens konkrete anlægsprojekter, og hilser det nye værktøj velkommen! ”Vi synes, det er vejen vi skal gå, da det er en standardiseret metode, som gør det muligt at sammenligne klimapåvirkningen af forskellige produkter.”

Esbjerg Kommune har en politisk klimamålsætning om at skrue op for de grønne indkøb, og det gælder hele vejen rundt, også på vejområdet. ”Vi er opmærksom på at der nu er miljøvaredeklarationer vedr. asfalt, men det er stadig meget nyt og vi skal se på, hvordan vi kan få indarbejdet det i vores udbud. Vi skal blandt andet vurdere, hvordan kriterierne skal udformes og vægtes,” siger ingeniør Henrik Kongshøj Callesen, som udformer vejudbud i Esbjerg Kommune.

Ny teknologi

Men vi skal også tænke helt ud ad boksen, når vi tænker klima. Derfor har vi et spændende indlæg af Line Kloster Pedersen, direktør og stifter af den danske start-up Visibuilt, der er ved at udvikle et fermenteret bindemiddel udvundet af svampes rodnet til brug i vejbelægning som alternativ til oliebaseret bitumen.

Du kan læse mere om miljøvaredeklarationer for asfalt og om det nye bindemiddel i vejbelægninger her.

De øvrige historier i december-nummeret af ASFALT handler om:

God læselyst!
Medlemmer