ASFALT - juni 2023

ASFALT - juni 202322. juni 2023

Asfaltindustrien har netop udgivet folderen ”Nabo til et asfaltværk”, som også danner baggrund for hovedtemaet i juni-udgaven af ASFALT.


Asfaltværkerne skal kunne fungere i pagt med omgivelserne og derfor er det vigtigt, at landets kommuner tager højde for dette i kommune- og lokalplanlægningen.

”Der skal være plads til os alle, og det fungerer bedst, når vi tager hensyn til hinanden. Jeg vil heller ikke bryde mig om en fabriksskorsten i baghaven, og derfor et det vigtigt at kommunen ikke blander boliger og industri og dermed overholder planloven,” siger adm. direktør Anders Hundahl, Asfaltindustrien.

”I forhold til fremtidig planlægning er det vigtigt, at man lærer af erfaringerne og ikke bygger boliger for tæt på produktionsvirksomheder, hvor man formoder at naboer kan blive generet af miljømæssige gener. Erhvervet skal jo være et sted, og det er vigtigt at kommunerne har styr på deres planlægning,” siger Miljøchef Trine Leth Kølby, Asfaltindustrien.

Asfaltværkerne åbner gerne porten for lokalsamfundet og skaber lokale arbejdspladser, hjælper unge ind på arbejdsmarkedet og inviterer skoleklasser indenfor.

”Hvis vi lukker vores døre op, kan det jo være at de har talent indenfor vores fag, og i samarbejde med FGU-skolerne tilbyder vi eleverne praktik, hvor de kan prøve det af. I branchen beskæftiger vi en del ufaglært arbejdskraft, og praktikken kan føre til en ansættelse som ufaglært eller en læreplads,” siger HR-chef Helle Juhl, Arkil.

”Det er en fordel at medarbejderne bor forholdsvis tæt på. Det er nemmere i forhold til logistik og fleksibilitet, og når vi har behov for en elektriker eller smed, så bruger vi lokale firmaer, ” siger adm. direktør Claus Terkildsen, Peab Asfalt.

Siden 2019 har asfaltværkerne inviteret skoleklasser indenfor for at lære om asfalt, dets egenskaber og om hvordan asfalt fremstilles og genanvendes. ”Jeg tilrettelægger besøget i forhold til klassetrin, og jeg ved at klassen før de kommer har talt om dét, der skal foregå,” siger salgs og markedschef Leif Esager, NCC Industry og fortsætter ”Vi vil gerne sikre os, at den kommende generation får øje på vores fag og senere vælger at gå den vej, og virksomhedsbesøgene er en rigtig god måde at gøre det på.”.

Du kan læse mere om asfaltværkerne og omgivelserne her.

Der øvrige historier i juni-nummeret af ASFALT handler om:

God læselyst!
Medlemmer