Cirkulær asfalt

Cirkulær asfalt8. juni 2022

Asfalt er et cirkulært materiale og behøver ikke belaste havbund eller natur, skriver Asfaltindustriens direktør, Anders Hundahl i et debatindlæg


Bragt i Politiken lørdag den 5. juni 2022:

Forsiden på Politiken torsdag den 26. maj lød: ” Havbunden støvsuges for sand og grus”, og handler om, hvordan sugning af byggematerialer ødelægger havbund i de danske farvande. Asfalt nævnes som en af ”synderne” i artiklen; men asfalt er et næsten 100 % cirkulært materiale og behøver ikke belaste havbund elle natur.

I artiklen citeres forsker fra Aarhus Universitet, Jørgen Hansen, for at sige at: ”…det er vanvittigt at bruge så enorme mængder grus på at asfaltere og bygge motorveje gennem naturen”. Jeg skal ikke her forholde mig til, om der skal bygges motorveje eller ej, og hvordan de påvirker naturen; for det, der får mig frem her er, at asfalt omtales som ”synder” selv om det er et cirkulært materiale, der kan genbruges som sig selv igen og igen.

Vi er langt fremme med genbrug i Danmark, men vi kan blive bedre; det viser erfaringer fra Ham-borg. Den asfalt vi går, cykler og kører på i dag, kan være den samme asfalt, som vores børn og børnebørn færdes på. Og da største del af asfalten købes af stat og kommuner, er det således op til politikerne, om de vil øge genbrugen i asfaltveje op til næsten 100 % og således undgå, at vi støvsu-ger havbunden for sang og grus – i hvert fald til asfalt.

Det skal retfærdigvis siges, at en asfaltvej består af meget andet end det øverste, asfalterede lag og at det kan være dette ”andet ” Jørgen Hansen henviser til. Men som det stod, var det til at misforstå, og det er ærgerligt, for genbrug er asfalt er en succeshistorie bl.a. fordi asfaltvirksomhederne i årevis har investeret mange millioner kr. i at kunne genbruge asfalt.

I artiklen er Miljøminister Lea Wermelin (foto øverst) citeret for at sige at: ”Vores klode kan ikke holde til det forbrug, vi har i dag. Det en bunden opgave at bruge færre ressourcer og genanvende mere af det, vi allerede har gravet op” – vi her helt enige med ministeren i asfaltindustrien, og vi er klar til meget mere genbrug. Så kære politikere i regioner og kommuner – bare kom an, og efterspørg meget mere genanvendelse.
 
Medlemmer