Finanslovsforslag 2021

Finanslovsforslag 20211. september 2020

Desværre lægges der i regeringens finanslovsforslag for 2021 op til, at det alt for lave niveau for statens investeringer i veje fastholdes.


Det er helt galt, for vi savner i den grad nye anlægsopgaver samtidig med, at bevillingerne til driften nu er så lave, at Transportministeriet selv vurderer, at vi de kommende år igen opbygger et milliard stort vejvedligeholdelsesefterslæb. Der er ikke noget at sige til, at vi ser længere køer og flere trafikulykker på statens propfyldte veje!

Asfaltindustrien kræver dels en ekstra genopretningspulje til veje her og nu, dels at de – endnu engang – lovede forhandlinger om samlet, langsigtet infrastrukturplan går i gang straks.

 

Læs vedlagte korte notat om finanslovsforslaget, udarbejdet af chefkonsulent Finn Bo Frandsen for Dansk Vejforening.

Link til finanslovsforslaget
Medlemmer