Infrastrukturplan NU

Infrastrukturplan NU12. oktober 2020

Vi skylder de mange dygtige folk en plan NU, så de også de kommende år har et godt og trygt job, siger direktøren i Asfaltindustrien


I starten af 2010´erne investerede Danmark ca. 20 mia. kr. pr. år i drift og anlæg af statslige og kommunale veje; i dag ligger vi og roder nede omkring 17 mia. kr. Samtidig er transportarbejdet steget. Der ikke noget at sige til, at regningen for efterslæbet vok-ser, dygtige medarbejdere siver væk fra branchen og trængslen stiger, når det hele sej-ler på den måde.

Derfor skal der fra branchen lyde en klar opfordring til transportminister Benny Engel-brecht: Vi skal have en langsigtet plan for infrastruktur – NU.

Omkostningerne ved en manglende plan er store. Lad mig blot give et enkelt eksempel. Af Status for Anlægs- og byggeprojekter hhv. 2. halvår 2019 og 1. halvår 2020 fra Transportministeriet, fremgår det, at omkostningen ved vedligeholdelsesefterslæbet på statens veje er eksploderet - fra et millionbeløb i 2019 til over en mia. kr. i 2020.

Mens vedligeholdelsen sejler, vender politikerne det blinde øje til de propfyldte motorve-je. Helt tilbage i 2003 blev der lavet VVM-undersøgelse for udbygning af E20/E45 Kol-ding-Fredericia, i 2014 rute 54 Næstved-Rønnede, i 2016 af Hillerødmotorvejens for-længelse osv.; der er masser af vejprojekter at tage fat på. Lad os få en grøn plan, som den Dansk Vejforening præsenterede i går, onsdag den 7. oktober, hvor genopretningen af infrastrukturen går hånd i hånd med grønne veje, udbygning af lade-infrastrukturen og flere elbiler.

Mens staten nøler, er kommunerne kommet i gang. De har fået flere anlægskoner både i år og næste år og klogt brugt dem til bl.a. at sætte gang i vejarbejder. Det betyder, at de nu sparer penge på vejvedligehold, skaber vækst ved at komme trængslen til livs og får færre trafikulykker, da gode veje er sikre veje.

Der er samlet set 17.000 personer i Danmark, der arbejder med veje i stat, kommuner og hos entreprenører; de planlægger, udlægger asfalt, tager sig af grøftekanter, striber og vejbelysning og så videre. Vi skylder de mange dygtige folk en plan NU, så de også de kommende år har et godt og trygt job.

Af Anders Hundahl, adm. dir. Asfaltindustrien i debatindlæg i Licitationen 8. oktober 2020.


 
Medlemmer