Kommuneøkonomi

Kommuneøkonomi10. juni 2022

Kommunernes anlægsinvesteringer skrumper for at holde inflationen i ave. Men afdæmpningen bør ikke gå ud over veje, der lider af en kæmpe efterslæb, mener Asfaltindustrien.


Onsdag den 8. juni 2022 om aftenen indgik stat og kommuner en aftale om kommunernes økonomi for 2023, der barberer godt 8 % af pengene til kommunale anlæg. Det er perspektivløst, hvis den nedskæring også rammer vejene, mener Asfaltindustrien, for det vil skade vækst, velfærd og klima.

”De kommunale veje lider af et 3,9 mia. kr. stort vedligeholdelsesefterslæb. Det går ud over borgernes pengepung, for det er dyrere at rette op på en forfalden vej i forhold til at vedligeholde i tide. Desuden er dårlige veje skidt for trafiksikkerhed og fremkommelighed. Derfor vil være perspektivløst at skære ned på vejinvesteringerne, der er med til at skabe vækst og arbejdspladser. I stedet for skal vi investere i grønne og klimavenlige veje f.eks. med lav rullemodstand, biodiverse grøftekanter, permeable belægninger og belægninger med mere genbrug”.

Du kan læse økonomiaftalen her: Aftale om kommunernes økonomi for 2023 (fm.dk)
 
Medlemmer