Retningslinjer som følge af coronavirus, COVID-19

Retningslinjer som følge af coronavirus, COVID-196. marts 2020

I forbindelse med møder og arrangementer i Asfaltindustrien - opdateret 23. marts 2020.


For at udvise rettidig omhu og skabe tryghed, har vi nedenstående retningslinjer i forbindelse med møder og arrangementer i Asfaltindustrien.

Har man selv eller ens nærmeste rejst i et risikoområde eller har man på anden vis været udsat for smitte, har symptomer på smitte eller føler man sig syg med influenza, skal man ikke deltage i møder og arrangementer i Asfaltindustrien. Man skal da forholde sig som angivet på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, som kan findes her. Forholdsreglen gælder fra man har forladt risikoområdet eller anden smittekilde og 14 dage frem. Vedr. rejser til udlandet, så læs Udenrigsministeriets råd om rejser til udlandet her.

Opfordring til stat, kommuner og regioner om at fremskynde og gennemføre vejarbejder
På grund af forvirringen og usikkerheden i forbindelse med regeringens forståelige og nødvendige tiltag i forbindelse med COVID-19, har asfaltindustrien oplevet, at vejsyn, godkendelser og licitationer er blevet udskudt. Vi opfordrer imidlertid stat, kommuner og regioner til at gennemføre og helst fremskynde så mange vej- og anlægsarbejder som muligt. For skal vi blive ved med at beskæftige medarbejderne, kræver det, at der er arbejde til dem. Og netop nu, hvor der er stille på vejene, er det oplagt at lægge asfalt og afstribe m.v. Licitationer kan f.eks. gennemføres virtuelt, og vejsyn kan gennemføres over mobiltelefon og ved, at vi kører i hver sin bil og holder 2 m. afstand til udendørs møder. Oplever du forsinkelser eller udfordringer med planlagte arbejder, så ring eller skriv til Asfaltindustrien, så går vi i konstruktiv dialog med myndighederne om en praktisk løsning som tilgodeser alle hensyn og forholdsregler.

Seneste fra myndighederne
Her kan du få et overblik over de tiltag, der blev præsenteret af statsminister Mette Frederiksen (S) onsdag den 11. marts om aftenen og senere:

- Elever og studerende på alle uddannelsesinstitutioner sendes hjem.
- Skoler og dagstilbud lukkes fra mandag 16. marts og foreløbigt to uger.
- Alle indendørs kulturinstitutioner, biblioteker og fritidstilbud lukker.
- Der opfordres, pr. 18. marts,  til ikke at være mere end 10 forsamlet på offentlige steder.
- Alle offentligt ansatte, der ikke varetager kritiske funktioner, sendes hjem.
- Alle private arbejdsgivere opfordres til at sørge for, at flest muligt arbejder hjemmefra.
- Hastelov, der midlertidigt skal suspendere garantier for behandling og udredning i sundhedsvæsenet.
- Brugen af den kollektive trafik skal begrænses. Der indføres pladsbilletkrav hos DSB.
- Sygehuse og plejehjem opfordres til at indføre skærpede restriktioner i forhold til besøg.
- Udenrigsministeriet skærper sine rejsevejledninger løbende, så følg selv med på deres hjemmeside.
- Indrejseforbud til Danmark undtagen med anerkendelsesværdigt formål, pr. 17. marts.

Alle bør så vidt muligt undgå kys, kram og håndtryk de kommende uger. Samtidig opfordrer sundhedsmyndighederne nu til, at alle arrangementer med over 10 mennesker bliver aflyst eller udskudt - gældende til og med mandag den 13. april 2020. Det sker for at inddæmme spredningen af coronavirus COVID-19 i Danmark. Desuden opfordres til skærpet opmærksomhed ved alle slags møder.

Hjælp til virksomhederne
Regeringen har vedtaget forskellige hjælpepakke til virksomheder for at afbøde den negative økonomiske virkning COVID-19 har.
Læs på Erhvervsministeriets hjemmeside om bl.a. garantiordning for virksomheder her.
Læs på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside om bl.a. mulighederne for fleksibel arbejdsfordeling her.
Du kan også med fordel læse Virksomhedguidens vejledning til virksomheder om COVID-19

Asfaltindustrien
Asfaltindustrien følger udmeldinger fra myndighederne og overvejer løbende, om møder skal afholdes over web i stedet for fysisk, flyttes eller helt aflyses, samt hvilke forbehold vi i øvrigt bør tage.

Asfaltindustriens Sekretariat
Fungerer i videst muligt omfang som virtuel arbejdsplads kombineret med en vagtordning, så der er en eller to personer på kontoret.

Du har selv et ansvar
Vær opmærksom på, at oplysningerne om COVID-19 på Sundhedsstyrelsens og Udenrigsministeriets hjemmeside opdateres jævnligt, hvorfor vi opfordrer alle til at holde sig ajour.

Medarbejder- og udbudsforhold
Virksomheder i Asfaltindustrien modtager løbende information fra vores chefjurist, Anders Hilbert, ah@asfaltindustrien.dk, 61 79 77 99, om COVID-19 og medarbejderforhold, f.eks. om løn i.f.m. evt. karantæne, men har du yderligere spørgsmål, så ring eller skriv til Anders.

Hvad angår salgs- og udbudsforhold er det vanskeligt at komme med generelle forholdsregler. Asfaltindustrien råder derfor til at vurdere den konkrete sag, hvis en ydelse berøres af COVID-19 f.eks. som følge af sygdom blandt mange medarbejdere samtidig. Har du brug for en advokats vurdering, kan virksomheder i Asfaltindustrien benytte sig af vores juridiske hotline, advokat Marie Løvbjerg, 33 34 43 83, mal@horten.dk, hvor den første halve times telefonisk rådgivning er gratis.

Vi henleder opmærksomheden på, at COVID-19 (nok) ikke er force majeure i den nuværende situation i relation til kontraktindgåelse med kunder - der er sendt særskilt information ud pr. d. 20. marts direkte til virksomhederne herom.
 
Medlemmer