ETISKE RETNINGSLINJER


Med disse etiske retningslinjer markerer vi, at Asfaltindustrien, d.v.s. virksomheder i Asfaltindustrien og Sekretariatet – ud over at sikre ordentlig opgaveløsning, gode arbejdspladser og økonomisk overskud – tager medansvar for at løfte sikkerheden på de danske veje og at bidrage til grøn omstilling og cirkulær økonomi.

Klima og miljø - Vi arbejder for at fremme udvikling og brug af grønne asfaltløsninger for på den måde at bidrage til opfyldelsen af FN’s klimamål. Vi anerkender principperne i EU's affaldshieraki om at reducere mængden af affald og at reducere mængden af skadelige stoffer i affaldet. Vi arbejder på at reducere røg og støj ved asfaltfabrikker/maskiner og på, at produktion og beboelse har et godt samliv.

Fremkommelighed i trafikken - Vi arbejder for, at et vejarbejde ikke alene er sikkert for vejarbejderne, men også skaber mindst mulig trængsel og ventetid for trafikanterne.

Kvalitet til tiden og forpligtelser over for kunder - Vi påtager os kun opgaver, som vi er fagligt kvalificerede til og har ressourcer til. Vi optræder loyalt og i overensstemmelse med love, regler og faglig kutymen over for kunder, beboere/naboer og andre entreprenører. Vi beskriver ydelser og leverancer tydeligt og opretholder en god, saglig dialog med kunder, kolleger og underleverandører.

Arbejdsmiljø – Vi arbejder systematisk og med konkrete mål for at fremme et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Vi deler viden om uheld og tilløb til uheld for at se, om der er fællesnævnere eller tendenser, som vi som branche kan sætte ind overfor. Vi har fokus på – i samarbejde med vejejere og myndigheder – at højne sikkerheden for medarbejderne ved vejarbejder.

Socialt ansvar, mangfoldighed og chikane – Vi engagerer os i samfundet og giver udsatte grupper en chance for at komme (tilbage) på arbejdsmarkedet. Vi tilstræber mangfoldighed i alder, køn, etnicitet samt uddannelses- og erhvervsmæssig baggrund. Vi siger nej til chikane - uanset om det er på grund af
køn, alder, etnicitet, seksualitet eller andet.

Udvikling og uddannelse – Vi ser medarbejderne som en vigtig ressource. Vi tilbyder relevant faglig efteruddannelse til alle faggrupper og samarbejder med fagbevægelsen om at forbedre de basale færdigheder hos ufaglærte i Asfaltskolen samt opkvalificere ufaglærte med Vejasfaltøruddannelsen.

Overenskomster og social dumping - Vi overholder overenskomster og arbejder for at også kunder og (under)leverandører overholder disse – og for at social dumping undgås.

Konkurrence - Vi sikrer, at alle kender og overholder konkurrencereglerne, og at aktive i bestyrelser, udvalg, arbejdsgrupper og netværk har gennemgået Asfaltindustrien compliancekursus.

Asfaltindustriens Vurderingsordning - Vi er forpligtet til at følge afgørelser i.h.t. Vurderingsordningen, der uafhængigt behandler klager over asfaltarbejder hurtigt og (kost)effektivt.

Korruption, bestikkelse og interessekonflikt - Korruption er skadeligt for samfundet og de ordentlige virksomheder, der overholder love og regler. Derfor er ingen virksomheder i Asfaltindustrien involveret i bestikkelse, karteldannelser, monopoler eller returkommission. Alle aktive i Asfaltindustriens bestyrelse, udvalg, arbejdsgrupper m.v. er desuden opmærksomme på og undgår evt. interessekonflikter og overholder loven; evt. kriminalitet eller udestående med det offentlige kan føre til eksklusion.

Overtrædelse af de etiske retningslinjer
Asfaltindustrien reagerer over for overtrædelser af de etiske retningslinjer. Spørgsmål om sager vedr. overtrædelse af Asfaltindustriens etiske retningslinjer kan indbringes, også anonymt, for Asfaltindustrien ved henvendelse til Asfaltindustriens adm. dir. Jakob Svane, 23 34 43 58.Du kan læse og downloade vores etiske retningslinjer, inkl. en uddybning af hver punkt, her.
 Medlemmer