ASFALTINDUSTRIEN

Her kan du læse Asfaltindustriens Årsberetning 2022.

Her er beretningen for 2022 og de tidligere udgaver: 2021, 2020, 2019, 2018 og 2017.

Asfalt er et uforligneligt materiale til at lægge på overflader - uanset om det er en vej, cykelsti, busbane eller skaterbane. Det skyldes asfaltens unikke egenskaber, der er en fordel for dig, når du skal have lavet en ny belægning i din indkørsel - eller når det drejer sig om en 4-sporet motorvej.
Asfalt har den egenskab, at det er let at udlægge, der er ingen samlinger eller riller, det er plastisk og dermed "selvreparerende". Og så er det en uhyre holdbar belægning, der tilmed er meget let at forny, når det skal til. Endelig fås asfalt i dag i flere farver og bruges derfor både på lagepladser og i lufthavne.
Du kan også glæde dig over, at asfalt kræver mindre energi at producere end andre belægninger, det reducerer støjen fra bilerne til glæde for beboerne langs vejen, og det er totaløkonomisk set er en optimal løsning.

Der er 35 asfaltfabrikker i Danmark og en række laboratorier, hvor virksomhederne produktudvikler f.eks. asfalt med lav rullemodstand, der sparer CO2, asfalt med genbrug og asfalt med biologiske bindemidler. Der produceres 3,5-3,8 mio. ton asfalt om året i Danmark, og industrien beskæftiger direkte 2.000 medarbejdere.

Danmark har 74.784 km asfalterede veje, heraf 3.835 km statslige motor- og hovedveje - resten drives af kommunerne. Hertil kommer ca. 25.000 km private veje. Al den asfalt, der hvert år udlægges, kan genbruges. Tallene kan findes her.
 

Arbejdsgiver- og brancheforening

Asfaltindustrien er branche- og arbejdsgiverforening for danske virksomheder, der fremstiller og/eller udfører asfaltbelægninger eller hermed beslægtede aktiviteter.

Asfaltindustriens Brancheforening varetager medlemmernes faglige, erhvervsøkonomiske, sociale og uddannelsesmæssige interesser samt fælles interesser vedrørende arbejdsgiverforhold. Herved skal foreningen kunne fastholde og udbygge den position på vejbygningsområdet, som er opnået i form af know-how og kompetence.

Foreningen skal bl.a. arbejde for en ensartet og klar kvalitetsangivelse i forhold til kunderne og for fastsættelse og gennemførelse af en fælles miljøpolitik.

Bitumenleverandører kan optages som associerede medlemmer på linie med andre virksomheder, der har nær tilknytning til anlæg og/eller vedligeholdelse af asfaltveje mv.

Asfaltindustriens Arbejdsgiverforening er gennem AI-DD medlem af Dansk Arbejdsgiverforening (DA). AI-DD er et formelt samarbejde mellem Asfaltindustrien (AI) og Drivkraft Danmark (tidligere Benzin- og Oliebranchen), der sikre begge organisationer bedst mulig indflydelse i DA.

Kontaktperson i Asfaltindustrien er adm. dir. Jakob Svane, js@asfaltindustrien.dk, men under Hvem er hvem...? findes kontaktinformationer på medlemmerne, bestyrelsen og sekretariatet.
 

Sekretariatsfællesskab med 200 virksomheder

Asfaltindustrien er også rammen om et antal selvstændige sekretariater og foreninger hver med egen bestyrelse:

Dansk Vejforening – erhvervspolitisk interesseorganisation for alle, der har en professionel interesse i veje – fra vognmænd til kommuner. Dansk Vejforening har fokus på færdselssikkerhed, miljø, vedligeholdelse, anlæg, trafikinformatik, planlægning og prioriteringer. Dansk Vejforening er aktive i det politiske lobbyarbejde, i medierne og udfører analyser og udgiver visionsrapporter - også for Asfaltindustrien.

SIKRE VEJE - brancheforening for virksomheder inden for produktion og salg af vejskilte, vejmarkering, autoværn, afspærringsmateriel, vejbelysning samt drift og vedligeholdelse af vej- og sidearealer. Foreningen er talerør for branchen over for myndigheder og omverdenen.

ITSDanmark – interesseorganisation for virksomheder, myndigheder, forskningsinstitutioner, regioner og kommuner, der arbejder med intelligente transportsystemer. Formålet er at udbrede viden om anvendelsen af ITS, at bygge bro mellem forskning og erhvervsliv, koordinere projektudvikling og virke som netværk.

Ankenævn for biler - er et privat, godkendt ankenævn, som behandler forbrugerklager i forbindelse med køb eller reparation af bil. Ankenævn for biler er oprettet af brancheorganisationerne Bilbranchen, Dansk Bilbrancheråd og AutoBranchen Danmark samt af forbrugerorganisationen FDM (Forenede Danske Motorejere).

Asfaltbranchens Fællesudvalg og Asfaltindustriens Uddannelses- og Udviklingsfonde er oprettet af 3F og Asfaltindustrien. Udvalget har ansvar for udvikling og vedligeholdelse af stort set alle kursus- og efteruddannelsesaktiviteter inden for timelønsområdet i asfaltbranchen, herunder vej-asfaltøruddannelsen og Asfaltskolen.

200 virksomheder i et sekretariatsfællesskab, der giver mening. Sådan er arbejdsdelingen:

Sekretariatet har en stabil medarbejderstab, der er specialister i virksomhedsnær service, administration, at drive værdiskabende netværk og lobbyarbejde over for politikere og myndigheder.

 ASFALTINDUSTRIENS SEKRETARIATSFÆLLESSKAB:

ASFALTINDUSTRIEN
Brancheforening (og arbejdsgiverforening)
Fokus: Asfalt og veje

SIKRE VEJE
Brancheforening
Fokus: Trafiksikkerhed

DANSK VEJFORENING
Interesseorganisation
Fokus: Veje og vejtransport

ITSDANMARK
Interesseorganisation
Fokus: Intelligente Transport Systemer

ANKENÆVN FOR BILER
Ankenævn
Fokus: Behandling af forbrugerklager

ASFALTBRANCHENS FÆLLESUDVALG
Fagligt uddannelsesudvalg
Fokus: Uddannelse af asfaltarbejdere

 

 

Kontaktperson i Asfaltindustrien:

Jakob Svane
js@asfaltindustrien.dk  |  23 34 43 58


Medlemmer