Behov for en infrastrukturplan

Mandag den 28. juni 2021 kl. 10 offentliggjorde regeringen sin infrastrukturplan. Den opfylder Asfaltindustriens ønske om en langsigtet plan, der hviler på et bredt politiske grundlag. ”Aftalen giver virksomhederne stabile rammevilkår, og da den er fuldt finansieret skaber den ro om de kommende års infrastrukturinvesteringer. Det er en historisk aftale på 161 mia. kr. frem til 2035. Selv om den kommer 2 år for sent, er det glædeligt, at balancen mellem penge til veje (64 mia. kr.), hvor 90 % af trafikarbejdet foregår, og til kollektiv trafik (86 mia. kr.), er bedre end vi før har set. Hertil kommer 11. mia. til puljer. Aftalen sikrere sammenhængskraft, vækst og velfærd samtidig med, at den understøtter den grønne fremtid bl.a. ved investeringer i cykelinfrastruktur med på 3 mia. kr. og klimavenlig asfalt” siger Anders Hundahl, adm. dir. Asfaltindustrien, og tilføjer, at han opfordrer politikerne til at fremskynde nogle af projekterne, så vi undgår et aktivitetshul i 2022.


Læs aftalen her.

Læs desuden vismandsrapporten, side 6, om behovet for infrastrukturplan her:

https://dors.dk/files/media/rapporter/2019/f19/diskoplaeg_foraar_2019.pdf


Kontaktperson i Asfaltindustrien:

Jakob Svane
js@asfaltindustrien.dk  |  23 34 43 58


Medlemmer