BIBLIOTEK

Her findes en række rapporter og analyser, der kunne have interesse og relevans for foreningen, medlemmer og andre interessenter. Derudover er det muligt at finde:


Læs om de seneste analyser om vejenes tilstand her.
 

Faktaark om miljøvenlige asfaltbelægninger 2021

Faktaark om miljøvenlige asfaltbelægninger
 

PPs fra Vejdirektoratet om den nye udbudslov

PPs fra november 2015 fra VD på NVF-møde om den nye udbudslov


Rapport om jernbaner og asfalt
Indbygning af asfalt i jernbaners sporkonstruktioner - november 2015

Asfaltindustriens vejledninger

Hvordan man anmoder politiet om fartkontrol (ATK) ved vejarbejder

Statens bevillinger til veje

Senest ajourført materiale oktober 2015

Tidligere materiale (primo 2015)
Tidligere materiale (2011)


Rapporter & analyser

Cirkulær asfaltproduktion i Danmark - MUDP Projekt - oktober 2018
Klimavejen – udvikling af støjereducerende drænasfalt til regnvandshåndtering

Støjgener fra byveje og motorveje, rapport nr. 551, marts 2016, VejdirektoratetGenopretningsplan 2015 Odense
Genopregningsplan 2015 København


Et løft til vejene - Københavns Kommunes Genopretningsplan 2014-33
Et løft til vejene - Københavns Kommunes status pr. 1. maj 2013

Beskæftigelsen i vejsektoren 2013

Trafiksikkerhed på kommunale landeveje 2012 

Andre tekniske notater

Accelereret nedbrydning af svage belægninger under gylletransport, 2012

Accelereret nedbrydning af svage belægninger under gylletransport 2, 2014

Sammenfatning af de 2 notater vedr. svage belægninger og gylletransport, 2014

Flyveaske i asfalt

 

Forskning

Igangværende undersøgelse om hudkræft - Arbejdet som årsag til hudkræft

 

Afmærkning
Håndbog for afmærkning af vejarbejer
Lommebog for afmærkning af vejarbejder
Dokument med forskellige links til regler for afmærkning stillet til rådighed af MOE

Plakater
Få styr på processerne i forbindelse med asfaltproduktion og -udlægning via Asfaltindustriens "Asfaltplakat":

    Asfaltplakat    

 

Temaavis

Temaavis om asfalt, tillæg til JyllandsPosten, 2009


INDHOLD I BIBLIOTEKET:

Asfaltindustriens bibliotek indeholder dette materiale:

>> VEJREGLER

>> INFORMATIONSFOLDERE

>> ASFALT - VORE VEJE

>> OVERENSKOMSTER

>> EAPA RAPPORTER

>> ÅRSBERETNINGER


ASFALTHÅNDBOGEN
Her kan du downloade Asfalthåndbogen.


Medlemmer