Asfaltgenbrug slår alle rekorder

Af formand for Asfaltindustriens Tekniske Udvalg, laboratoriechef Lotte Regel Josephsen, Lemminkäinen A/S

Den danske asfaltbranche har mange års erfaringer med at anvende gamle affræsede asfaltbelægninger i ny varmblandet asfalt.

Inden for de senere år har asfaltfirmaerne fokuseret ekstra meget på at øge anvendelsen af gamle nedknuste asfaltbelægninger i ny varmblandet asfalt. Genbrugsparer værdifulde naturlige ressourcer og CO2. Samtidig er genbruggodt for samfundsøkonomien, fordi der spares dyr bitumen samt store mængder skærver. Derfor er det både en miljø- og samfundsøkonomisk god ide at samle det ”sorte guld” op, der bliver tilgængelig på vejene, når gamle udtjente asfaltbelægninger fræses af.

Genanvendelse i bundne eller ubundne lag?

Almindelig asfalt består af 95% sten og grus og 5% bitumen, som er bindemidlet i asfalt.

Gammel nedknust asfalt kan enten genbruges direkte på vejen (kaldet Remix), eller køres til en asfaltfabrik, hvor det sorteres, knuses og genbruges i ny varmblandet asfalt. Alternativt kan det anvendes direkte som et ubundet lag dvs. som knust asfaltoven på en grusvej. Genbrug i ny varmblandet asfalt giver klart den største økonomiske og miljømæssige gevinst, da både bindemiddel og stenmateriale genbruges til det oprindelige formål. Ge­vinsten er mindre ved anvendelse som ubundet lag, fordi det alene er stenmaterialet der nyttiggøres.

Alt kan genbruges

Alle typer af gamle asfaltbelægninger kan i princippet genbruges 100% i ny varmblandet asfalt. For selv om asfalten er gammel og nedslidt, er det muligt at kompensere for eventuelle mangler, så den færdige asfalt med genbrug får samme holdbarhed og kvalitet som asfalt, der er produceret med lutter nye materialer. Der er ikke mange andre produkter inden for bygge- og anlægsområdet der kan genbruges på en sådan fuldgyldig måde.

Succes med genbrug

Asfaltbranchen kan glæde sig over, at det er lykkedes at øge anvendelsen af genbrug og dermed gøre brug af det sorte guld. I 2013 blev der genbrugt godt 650.000 tons asfalt på den mest højværdige måde, dvs. med samme funktionsdygtighed som nye materialer. Aldrig før har det været genbrugt så meget asfalt i Danmark.

Den samlede asfaltproduktion i Danmark i 2013 var 3,5 mio. tons, og det betyder så at hele 19% heraf var genbrugsmaterialer. Tallet er det samme her i 2014.

Hovedparten af genbruget (500.000 tons) anvendes i bærelag (den nederste del af vejkassen), hvor materialekravene ikke er helt så strikse som for slidlag (det øverste tynde lag som trafikanterne kører på). Generelt øges mulighederne for at genbruge asfalt i de år, hvor der produceres mange bærelagsmaterialer som i 2013, idet der er en klar positiv sammenhæng mellem produktionen af bærelagsmaterialer og anlæg eller udvidelse af (motor)veje.

I 2013 er det ekstra positivt, at det er lykkedes at anvende hele 150.000 tons asfaltgenbrug i slidlag, hvor kravene til materialer og materialehåndtering er størst. Lad os håbe denne udvikling forsætter.

Dertil kommer, at der i 2013 er genanvendt yderligere godt 130.000 tons gammel asfalt som såkaldt bitustabilt, hvilket er betegnelsen for knust asfalt, når det anvendes som ubundne lag.

Mere genbrug i asfalten i fremtiden

Det er positivt, at der nu bruges store mængder genbrug i asfaltbærelagene og at der også bruges mere i slidlagene end tidligere. Dette skyldes i høj grad at branchen har gjort en indsats for at optimere

· Asfaltfabrikkerne med hensyn til genbrugstilsætning

· Oplagringspladserne – det kræver plads at sortere og knuse genbrug i forskellige kvaliteter

· Overdækning til minimering af vandindhold og dermed energibesparelse.

Alt dette betyder, at vi er klar til at anvende endnu mere genbrug i den nye asfalt, til glæde for samfundsøkonomi og miljø. Her har vi brug for, at også kunderne ændrer holdninger. Tidligere har det været praksis at skrive begrænsninger for genbrugsanvendelsen ind i udbudsmaterialerat. Dette er heldigvis så småt på retur. Flere og flere kommuner indser at anvendelse af genbrug i asfalt giver et gedigent tilskud til kommunens grønne profil. Der er masser af CO2 besparelser at hente.

Dit affald – vores ressource?

Det er ikke kun asfalt der kan genbruges i ny varmblandet asfalt. Asfaltbranchen har erfaring med anvendelse af en lang række forskellige genbrugs-”produkter” i asfalt. Gennem tiden har der bl.a. været anvendt flyveaske, gummi fra bildæk, fejesand, jernbaneskærver og stålslagger. Så det er med at tænke på hele paletten, når man tænker genbrug – og selvfølgelig kun under forudsætning af at de benyttede alternative genbrugsprodukter giver den samme gode kvalitet som ny frisk asfalt.

 

Det kræver god plads på fabriksområdet at opbevare og håndtere genbrugsasfalt.

 

 

De opbrudte asfaltflager nedknuses og opbevares til senere brug.

 


Kontaktperson i Asfaltindustrien:

Anders Hundahl
a@asfaltindustrien.dk  |  40 43 93 70

 

 

Læs mere om genbrug i pjecen:
"Bæredygtig asfalt"

>> som du kan læse her


Medlemmer