2020:


"Få styr på trafiksikkerheden og kom ulykker til livs"

Pjecen er udgivet i februar 2020 af SIKRE VEJE og Asfaltindustrien. Den bygger på: ”Vejens omgivelser, udformning og tilstand – betydning for trafiksikkerheden” fra 2019 udarbejdet på DTU af post doc Kira Hyldekær Janstrup, seniorforsker Mette Møller og seniorforsker Ninette Pilegaard under ledelse af professor Otto Anker Nielsen. Rapporten har fået økonomisk støtte fra DTU, SIKRE VEJE og Asfaltindustrien.


Kontakt:
Jakob Svane, Asfaltindustrien
js@asfaltindustrien.dk / 23 34 43 58

Anders Hilbert, SIKRE VEJE
ah@sikreveje.dk / 61 79 77 99


Medlemmer