HVAD ER ASFALT...?

Asfalt består af ca. 95 % stenmateriale og 5 % bitumen. Bitumen er et olieprodukt som klistrer stenene sammen og giver asfalten sin karakteristiske sorte farve. I dag kan man også få asfalt med biobaserede bindemidler udvundet fra planter i stedet for bitumen.

Se en oversigt over asfaltproduktions faser.

Asfalt til alle formål

Asfalt kan anvendes til alle mulige tænkelige formål: Veje, pladser, stier, indkørsler, industrigulve, landbrugsbefæstelser osv.

Miljø

Asfalt har mange miljøfordele. Bl.a. kan asfalt genbruges 100 %. Dernæst benyttes såkaldt støjreducerende asfaltbelægninger i stigende omfang til at nedsætte trafikstøjen (dæk/vejbanestøjen) fra trafikerede veje i tæt bebyggede områder. På det seneste er der også introduceret en klimaasfalt, som reducerer CO2-udledningen ved asfaltproduktion. Læs i den forbindelse Nordisk Vejforums brochure om bæredygtig asfalt.

Hvis du skal bruge ny asfalt så husk, at spørg din leverandør om indholdet af genbrug:

Husk, at jo mere genbrug jo mere miljøvenlig er din nye belægning!

Asfaltindustrien har anvendt genbrug af gammel asfalt i over 30 år, og målet er at komme op på 100 % genbrug - i dag genbruges ca. 60 % af asfalten der brydes op hvert år på landsplan. Asfaltindustrien genbruger ikke kun asfalt, men hjælper også andre industrier ved at genbruge deres affaldsstoffer f.eks. fejesand, slagger og gamle bildæk.

Asfaltproduktion - seneste udvikling

Asfaltsæsonen 2018 var endnu engang lang. Efter en forholdsvis mild vinter fik vi fra maj en varm og tør sommer. August var regnfuld, mens september var lun og tør. Resten af året var mildt, men i perioder kom der megen regn. Rent vejrmæssigt var 2018 som helhed et fint asfaltår.

Produktionen af varmblandet asfalt nåede 3,86 mio. tons, hvilket er en mindre tilbagegang fra 2017, hvor produktionen lå på 3,98 mio. tons. Dermed har asfaltproduktionen i de seneste år ligget på omkring 3,8 mio. tons om året. 

Udviklingen i asfaltproduktionen blandt Asfaltindustriens medlemmer i perioden 2009 til 2018 opdelt efter kundegrupper er vist nedenfor. Kundegrupperne omfatter Staten (Vejdirektoratet), kommunerne og øvrige (primært stats- og lufthavne samt private virksomheder, grundejerforeninger, landbrugssektoren og andre).


 

Sådan ser en vej ud

 

 

En vej består af et tyndt slidlag for oven og et tykt bære- og bundsikringslag for neden. Slidlaget er vejens regnfrakke, og går det i stykker, trænger vand og frost ned og ødelægger det kostbare bærelag. Det er derfor det er 2 – 3 gange så dyrt at rette op på en forfalden vej som at vedligeholde det relativt billige slidlag i tide.


Kontaktperson i Asfaltindustrien:

Uno Helk
uh@asfaltindustrien.dk  |  20 66 82 60
 

 

Her kan du se, hvordan man udlægger en asfaltbelægning:

Filmen bliver vist i 4-x-hastighed og tager derfor kun 20 sekunder.

Filmen viser asfaltudlæggeren i midten, der udlægger asfalten. Foran triller en lastvogn, som løbende fylder asfaltudlæggeren med varm asfalt. Bagerst kører tromlen frem og tilbage for at komprimere den varme asfalt, så den bliver stærk og klar til at køre på. Bemærk sprøjtetraktoren til venstre, der først udsprøjter bitumenklæber, så den nye asfalt klæber sammen med den gamle belægning.


Medlemmer