Asfaltindustrien i front på miljøområdet

Asfaltbelægninger er robuste og holdbare i årtier. Og når slid og ælde kræver fornyelse, har asfalt en overflade, der hurtigt og effektivt kan udskiftes. Asfaltoverflader kan fornys meget let, så den vej eller plads, der skal åbnes, hurtigt kan dækkes igen. Det reducerer omkostningerne for ejerne og mindsker generne for brugerne. Asfalt kan desuden laves i forskellige farver, så designere kan skabe sikre kørebaner og synlige og effektive advarselsområder. Det kan lægges, så det reducerer regnstænk fra trafikken og bedre synligheden for chaufføren. Asfalt er udskridningssikkert og giver det bedste vejgreb.

Vidste du at:

•    Asfalt er et naturprodukt
Asfalt består hovedsageligt af sten (ca. 95%) og bitumen (ca. 5%). Bitumen er det sorte bindemiddel, der holder stenene sammen i asfalten. Der er ikke tjære i asfalt.

•    Asfalt er næsten100 % genanvendeligt
Både sten og bitumen er energikrævende at udvinde og dyre at transportere. Derfor er det både miljømæssigt og samfundsøkonomisk en god ide at genbruge mest muligt asfalt. I Danmark genbruger vi ca. 700.000 tons asfalt om året.

•    Vi er langt fremme med genbrug af asfalt
Asfaltindustrien i Danmark har arbejdet med asfaltgenbrug siden 70’erne. Vi følger europæiske standarder og er påpasselige med, hvad der kommer i asfalten. Derfor har asfalt med asfaltgenbrug samme egenskaber og høje kvalitet som ny asfalt.

•    Vi har styr på genbruget af asfalt
Vi er påpasselig med ikke at modtage gammel asfalt eller andre produkter, der er forurenet med stoffer, der kan give problemer for miljø eller arbejdsmiljø. Vejene skal ikke blive et affaldsdepot for farlige stoffer - for så kan man måske ikke genbruge asfalten igen.

•    Vi kan genbruge asfalt på stedet
Det foregår ved at store maskiner opvarmer og opfræser den gamle belægning, tilsætter lidt nyt asfalt og udlægger det hele igen i en løbende proces på stedet.

•    Du kan få lavtemperatur asfalt
Vi kan levere asfalt, der er produceret ved specielt lave temperaturer. Det betyder et mindre energiforbrug og dermed et mindre CO2-udslip.

•    Du kan få støjdæmpende asfalt
Vi kan levere asfalt, der markant dæmper støjen fra vejen.

•    Vi har fokus på arbejdsmiljøet
Gennem et målrettet arbejde med arbejdsmiljøet har asfaltindustrien langt færre uheld og ulykker end resten af bygge- og anlægsbranchen.

Og forsøg viser, at trafikanterne kan spare brædstof og dermed CO2 med særlige belægninger.

Selvom det er sort, kan det godt være grønt. God fornøjelse med din nye asfaltvej...!
Tidligere adm. direktør Anders Hundahl, Asfaltindustrien


Kontaktperson i Asfaltindustrien:

Trine Leth Kølby
tlk@asfaltindustrien.dk  |  50 73 47 64


Medlemmer