Arbejde med asfaltudlægning

Det Internationale Agentur for Kræftforskning (The International Agency for Research onCancer - IARC), kom den 20. oktober 2011 med en udtalelse, der klassificerer bitumen til vejbelægning i gruppe 2B – det vil sige “muligvis kræftfremkaldende for mennesker”. I gruppe 2B findes f.eks. også mobiltelefoner og kaffe.

Den Europæiske Asfaltindustri (EAPA) har, sammen med vores nordamerikanske kolleger (The National Asphalt Paving Association (NAPA)), og sammen med bitumenindustrien, gennemført en række studier af asfalt og kræft igennem de seneste ca. 10 år. Ingen af disse studier har givet anledning til at tro, at der er nogen direkte forbindelse mellem bitumen brugt til vejasfalt og kræft hos medarbejderne.

Det Internationale Agentur for Kræftforskning (IARC) er på baggrund af disse studier samt en lang række andre forskningsresultater kommet frem til at klassificere vejbitumen i gruppe 2B ”muligvis kræftfremkaldende for mennesker”. For at sætte klassifikation af asfalt til veje i perspektiv, kan vi citere Dr. Jim Melius, PHD, MD, ledende bedriftslæge i den amerikanske fagbevægelse (Laborers International Union of North America (LIUNA): “Folk, der arbejder med asfalt til veje, bør ikke bliver bekymrede over denne IARC klassifikation. De to vigtigste dyreforsøg med asfalt til veje viser ingen risiko for cancer, og den store IARC-undersøgelse af asfaltarbejdere i Europa viser heller ikke nogen forøget risiko for cancer.”

Lige som EAPA tager Asfaltindustrien i Danmark arbejdsmiljøet meget alvorligt og vil fortsat arbejde på at følge op på EAPA’s anbefalinger. Her er det vigtigt at tænke på alle de faktorer, der spiller en rolle for arbejdsmiljøet.

Ud over undersøgelserne fra IARC findes der en undersøgelse af 500 asfaltarbejdere fra Bochum i Tyskland. En forsker fra Bochumundersøgelsen gav os det råd, at vi først og fremmest skal give medarbejderne rygestopkurser, giver dem solcreme og arbejde med at begrænse indånding af dampene, der kan give astma på lang sigt. Du kan læse undersøgelsen i bladet Asfalt fra juni 2010 her
 

Læs om IARC undersøgelsen på engelsk her.

Få et let oversigt over IARCs kræft klassifikation her.


Kontaktperson i Asfaltindustrien:

Uno Helk
uh@asfaltindustrien.dk  |  20 66 82 60


Medlemmer