Dyrt og dumt at sylte investeringer i trafikken

Se at komme i gang med nogle af de trafikprojekter, der ligger og venter. Det er både dumt og dyrt at lade være. Sådan lyder opfordringen fra branchefællesskabet Dansk Infrastruktur under Dansk Byggeri, som efterlyser en overordnet plan for infrastrukturen. En analyse, som tænketanken Kraka har lavet for Dansk Byggeri viser, at der lige nu ligger infrastrukturprojekter og venter for mere end 100 mia. kr. Projekter, som vel at mærke vil give overskud i løbet af en årrække.

En række anadre analyse peger i samme retning. En analyse fra DI viser, at virksomhederne skriger på infrastruktur, mens to analyser fra kommunerne, SAMKOM, viser, at de kommunale veje forfalder - Foreningen af Rådgivende Ingeniører kommer til en lignende konklusion. Dansk Vejforening foreslår en masterplan for de danske veje. Læs analyserne nedenfor.

Læs analysen fra KRAKA her.
Læs analysen fra DI her (2021) og DI Transport infrastrukturplan (2019) her
Læs analysen fra SAMKOM her (2018) og her (2016).
Læs analysen fra FRI (2016) her og (2020) her.
Læs analysen fra Dansk Vejforening her og Masterplan for grønne veje (2020) her.
Læs analyse fra Dansk Byggeri (2019) her.

Kommuner generelt
Læs analyse (2019) fra Byggefakta om kommunale investeringer 2019 - 2022 her.
Læs analyse (2018) fra KL af udviklingen i kommunale investeringer her.

Enkelt kommuner
Læs analyse (2016) af Odenses veje her.
Læs analyse (2016) af Københavns veje her.
Læs analyse (2016) af Esbjergs veje her.

Generelle analyser af infrastruktur
Der findes også en række gode analyser der giver et generelt overblik over hvordan v håndterer trængsel og fremkommelighed de kommende år:

World Economic Forum Global Competivness Report (DK veje s. 187) her.
Investeringsplan frem mod 2030 (2019) her
Landbrug og Fødevares transportpolitiske udspil (2018) her.
Mobilitet for fremtiden (2018) her.
Dansk Vejforenings masterplan (2017) her.
Produktivitetskommissionens rapport om infrastruktur (2013) her.
Infrastrukturkommissionens betænkning (2008) her
Trængselskommissionens betænkning (2013) her.
Megatensenser, rapport om Hovedstaden (2017) her
Fremtidens transport, Danske Regioner (2017) her.

Tilstandsrapporter fra Vejdirektoratet
Vejdirektoratet, statsvejnettet (2016) her.
Vejdirektoratet, statsvejnettet (2017) her.
Vejdirektoratet, statsvejnettet (2018) her.
Vejdirektoratet, statsvejnettet (2019) her.
Vejdirektoratet, statsvejnettet (2020) her.
Vejdirektoratet, statsvejnettet (2021) her.
Vejdirektoratet, statsvejnettet (2022) her.

Årsrapporter fra Nordisk Vejforum, NVF

2020

Transport- Boligministeriet
Anlægsstatus, 2. halvår 2020

Internationale analyser
Den internationale  vejforenings (ERF) analyse af veje og miljø (2017) her.


 

En vej består af et tyndt slidlag for oven og et tykt bære- og bundsikringslag for neden. Slidlaget er vejens regnfrakke, og går det i stykker, trænger vand og frost ned og ødelægger det kostbare bærelag. Det er derfor det er 2 – 3 gange så dyrt at rette op på en forfalden vej som at vedligeholde det relativt billige slidlag i tide.


Medlemmer