Akut investeringsbehov
De to seneste analyse af de danske veje giver desværre et dystert billede af vejstandarden. De kommunale veje har et akut vedligeholdelsesefterlæb der omregnet til kroner svarer til 3,9 mia. kr. Det viser en analyse fra SAMKOM, et samarbejde mellem kommuner og statens Vejdirektorat. Og for alle veje m.v. er investeringsbehovet frem til 2020 på 50 til 75 mia. kr. til efterslæbsindhentning, vedligehold, klimasikring, opgradering og mobilitetsfremmede tiltag. Det viser en analyse fra FRI, foreningen for rådgivende ingeniører.

Dyrt at lade veje forfalde
Det bliver dyrt for de danske skatteydere, hvis ikke der bliver taget fat om ondets rod og skabt grundlag for en genopretning. Grunden er, at det koster 2 - 3 gange så meget at lappe på en forfalden vej i forhold til at vedligeholde i tide. Derfor foreslå Asfaltindustrien, at vi dels straks begynder at burge af de milliarder der er afsat til vejformål i Infrastrukturfonden, og dels af stat og kommuner etablerer en vejfond, der skal sikre, at vi kan planlægge langsigtet og dermed økonomisk optimalt på vejområdet.


God infrastruktur står øverst på virksomhedernes ønskeseddel

DI offentliggjorde i august 2017 sin årlige kortlægning af erhvervsklimaet rundt om i landets kommuner. Igen i år topper en bedre infrastruktur virksomhedernes ønskeseddel. Virksomhederne er igen blevet spurgt, hvad de mener, at deres kommune skal prioritere højest for at styrke virksomhedernes vækstmuligheder. Igen i år topper ønsket om infrastruktur og transport listen. Lige under halvdelen af virksomhederne synes det er et område, kommunen bør fokusere på, hvilket faktisk er endnu flere end tidligere.

Vindere og tabere i 2017
Dansk Vejforening har i januar 2017 udarbejdet en analysee over drifts- og anlægsbudgetterne for staten og kommunerne. Her kan man se, at der samlet set er en lille fald i udgifterne til vejbelægninger. Faldet er sammensat af et forholdsvist stort fald hos statens Vejdirektorat og et beskedent fald hos kommunerne. Analysen viser også, at der er stor forskel i den kommunale lyst til at rette op på de forfaldne veje. Hvor f.eks. København satser over 200 mio. kr. på en genopretning ses der et fald i Aarhus på godt 100 mio. kr.
 

Læs analysen fra DI her
Læs analysen fra SAMKOM her (2018) og her (2016).
Læs analysen fra FRI her.
Læs analysen fra Dansk Vejforening her.

Kommuner generelt
Læs analyse (2018) af udviklingen i kommunale investeringer her.

Enkelt kommuner
Læs analyse (2016) af Odenses veje her.
Læs analyse (2016) af Københavns veje her.
Læs analyse (2016) af Esbjergs veje her.

Generelle analyser af infrastruktur
Der findes også en række gode analyser der giver et generelt overblik over hvordan v håndterer trængsel og fremkommelighed de kommende år:

Mobilitet for fremtiden (2018) her.
Dansk Vejforenings masterplan (2017) her.
Produktivitetskommissionens rapport om infrastruktur (2013) her.
Infrastrukturkommissionens betænkning (2008) her
Trængselskommissionens betænkning (2013) her.
Megatensenser, rapport om Hovedstaden (2017) her
Fremtidens transport, Danske Regioner (2017) her.
Vejdirektoratet, statsvejnettet (2016) her.
Vejdirektoratet, statsvejnettet (2017) her.


Internationale analyser
Den internationale  vejforenings (ERF) analyse af veje og miljø (2017) her.


 

En vej består af et tyndt slidlag for oven og et tykt bære- og bundsikringslag for neden. Slidlaget er vejens regnfrakke, og går det i stykker, trænger vand og frost ned og ødelægger det kostbare bærelag. Det er derfor det er 2 – 3 gange så dyrt at rette op på en forfalden vej som at vedligeholde det relativt billige slidlag i tide.


Medlemmer