NYHED

 

Projekt - AkvaVejen

AkvaVejen er en innovativ klimatilpasningsløsning, der har et stort potentiale i forhold til direkte nedsivning, rensning og rekreativ (gen)anvendelse af vejvand i tæt bebyggede boligområder. AkvaVejen er bygget op omkring en permeabel vejkonstruktion, som sikrer, at vejvandet hurtigt drænes fra oplandsarealerne og kan magasineres i vejens bærelag, som har en høj hulrumsprocent. AkvaVejen afkobler helt overfladevandet på det pågældende oplandsareal fra de offentlige kloakledninger og frigør således kapacitet i disse.

Vejvandet, som siver ned i AkvaVejen, ledes igennem et særligt designet filtreringssystem, bestående af flere serielt forbundne filterbrønde, med hver deres effektive filtermedium til fjernelse af miljøfremmede stoffer. Det rensede vejvand kan efterfølgende anvendes til rekreative formål eller nedsives på lokaliteten.

Se slides om AkvaVejen her, og læs mere om AkvaVejen her.

 

Cirkulær Asfaltproduktion i Danmark

Et nyt teknologikoncept, ’Cirkulær Asfaltproduktion i Danmark’, har til formål at frembringe størst mulig ressourcebesparelse i forbindelse med produktion og udlægning af varmblandet asfalt. Konceptet skal øge genbrugsandelen, så der opnås mere cirkulær asfaltproduktion. Herved sikres en mere grøn produktion med bedre klima- og samfundsøkonomisk balance.

Læs mere om projektet her. Projektet er afsluttet i efteråret 2018 og projektrapporten findes her.

 

Ikke-destruktiv tilstandsvurdering af veje

Teknologisk Institut har foretaget forsøg med NDT (Non Destructive Testing) metode til tilstandsvurdering af veje.

Læs mere og se præsentationen her:

Ikke-destruktiv tilstandsvurdering af veje


 

 

Asfaltindustrien samarbejder med Teknnolgisk Institutut om 2 projekter, der støttes af Miljøstyrelsens Miljøteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram.

 

Klimavejen - udvikling af støfreducerende drænasfalt til regnvandshåndtering

et samarbejde mellem Teknologisk Instistut, Vejdirektoratet, NCC Industry, Rødovre Kommune, HOFOR og Asfaltindustrien. Læs mere om projektet her.

 

Cirkulær Asfaltproduktion i Danmark

et samarbejde mellem Teknolgisk Instistut, YIT, Vejdirektoratet, KL og Asfaltindustrien. Læs mere om projektet her.

Asfalt med lav rullemodstand

et samarbejde mellem universiteter, Vejdirektoratet og entreprenører viser, at asfalt med lav rullemodstand kan spare store mængder brændstof og dermed CO2. Læs mere her.


Medlemmer