Indeksregulering i AB18 - rammeaftaler

Asfaltindustrien har i samarbejde med Horten udarbejdet en vejledning med et overblik over, hvordan rammeaftaler og kontrakter indeksreguleres efter AB18.

Flere år med store markedsudsving som følge af energikrisen og krigen i Ukraine har vist, at det er afgørende for stabile kontraktforhold at have en retvisende indeksregulering. Det gælder også asfaltbranchen. Problemstillingen er særligt udtalt for rammeaftaler og andre løbende kontraktforhold, hvor ydelsen leveres lang tid efter, at kontrakten er indgået.

Udviklingen har for mange givet anledning til justeringer i standardkontrakter, så indeksreguleringen afspejler realiteterne, på det tidspunkt hvor ydelsen leveres. På den måde sikres det, at der hverken betales for meget eller for lidt for en ydelse, samt at kontrakten ikke indebærer risici, som er umulige at prissætte på et objektivt grundlag.

Asfaltindustriens formål med vejledningen er generelt at belyse fordelene ved at benytte en relevant indeksering efter AB18 i rammeudbud med henblik på at overbevise de bygherrer (kommuner), som fraviger AB18, om at ændre praksis.

Læs mere i vejledningen her


Medlemmer