AB18 postkasse i Asfaltindustrien

For at være godt forberedte til den kommende revision af AB18 i 2023 har Asfaltindustrien oprettet en særlig mailboks med henblik på at få igangsat en systematisk indsamling af eksempler på uhensigtsmæssige og evt. hensigtsmæssige afvigelser i udbud fra AB18. Formålet er at sikre, at branchens interesser varetages bedst, når vi byder ind med vores synspunkter og krav i forbindelse med den kommende revision.

Du kan sende input til mailboksen AB18@asfaltindustrien.dk om afvigelser fra AB18 i udbud eller steder, hvor formuleringen kunne være anderledes. Eksempelvis ved at indskrive en kommentar i udbudsdokumentet på det sted, hvor der er en uhensigtsmæssig eller evt. hensigtsmæssig afvigelse fra AB18. I kommentaren skal man klart beskrive hvilken paragraf i AB18, som afvigelsen drejer sig om, og hvad afvigelsen går ud på. Vi vil i sekretariatet indledningsvis se, hvad der kommer ind af eksempler og på den baggrund vurdere, hvad der kan kommunikeres ud – bl.a. med henblik på at undgå, at I kommer til at bruge unødig tid på at indberette de samme afvigelser igen og igen.


Medlemmer