Hvem leverer Ansvarlig Asfalt?

Det gør medlemmer af Asfaltindustrien. For asfalt er nemlig ikke bare asfalt - og alle asfaltleverandører er ikke ens. Med begrebet Ansvarlig Asfalt vil Asfaltindustrien gerne fremhæve de virksomheder, der ud over godt håndværk også bidrager med ansvarlighed på en række væsentlige samfundsområder. Det kan ske ved at virksomhederne hver især og selvstændigt uddanner lærlinge og lader sig miljøcertificere. Eller ved at branchen går sammen om sæt etiske retningslinjer eller overenskomster i regi af Dansk Arbejdsgiverforening. Her er nogle eksempler på, hvad vi mener med ansvarlighed:

1.  Socialt ansvar
     - Uddannelse, fx uddanne lærlinge.
     - Løn- og personaleforhold, fx overenskomster i regi af DA. 

2.  Ansvar for miljø, klima og arbejdsmiljø
     - Miljø, fx bidrage til Danmarks officielle klima- og miljømål.
     - Arbejdsmiljø, fx konkrete arbejdsmiljøpolitiske mål, ISO 45.001 og årlige 
       arbejdsmiljøkampagner

3.  Ansvar for kunder og kvalitet
     - Etik, fx etiske retningslinjer bl.a. til vejledning af egne medarbejdere.
     - Kvalitet, fx kvalitetssikring gennem kvalitetsledelsessystemer som ISO 9001.
     - Tvistløsning, fx medlem af Asfaltindustriens Vurderingsordning.

4.  Samfundsansvar
     - Vejreger, fx aktivt bidrage til vejmyndighedernes arbejde med vejreglerne.
     - Standarder, fx aktivt bidrage til udvikling og evaluering af europæiske standarder
     - Innovation, fx aktivt bidrage til forskning og udvikling af innovative løsninger på
       vejområdet.

Asfalt er ikke bare asfalt
Vælg en ansvarlig asfaltproducent, når du skal vælge asfaltleverandør. Asfalt er ikke bare asfalt.


 


Vi leverer Ansvarlig Asfalt:


Medlemmer