Arbejdsmiljøkampagne 2017

Asfaltindustrien og 3F's sætter igen i 2017 med årets arbejdsmiljøkampagne fokus på sikre rammer for vejarbejde.


Vi har udarbejdet en række forskellige kampagnematerialer, som kan bruges i virksomhederne som et udgangspunkt for dialog. Afslutningen på kampagnen bliver igen i år en quiz for holdene, hvor vi trækker lod om en julefrokost til hele holdet blandt alle rigtige besvarelser.

Materialet er udarbejdet af Asfaltbranchens Arbejdsmiljøudvalg, som består af repræsentanter fra 3F og asfaltvirksomhederne. Vi har i år fået hjælp til at målrette materialet fra en gruppe af virksomhedernes entrepriseledere og vejregeleksperter.


Materialet kan deles op i fem kategorier

Godt arbejdsmiljø er et fælles ansvar

Beskyttelsesniveauer som redskab til sikre rammer

Fart - en særlig udfordring

De 5 vigtigste udfordringer for sikre rammer - genopfrisk kampagnematerialet fra sidste år

Årets quiz

 

Godt arbejdsmiljø er et fælles ansvar

Tegningen illustrerer bygherrens, rådgivererens/den projekterendes, tilsynets og entreprenørens fælles ansvar for det gode arbejdsmiljø.

Klik på billedet nedenfor for at downloade tegningen i fuld størrelse.

 

Beskyttelsesniveauer som redskab til sikre rammer

Beskyttelsesniveauerne blev indført i bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejde i 2013 og findes i bekendtgørelsens bilag 4. Der er 8 beskyttelsesniveauer ialt og det fremgår af bekendtgørelsen, at et vejarbejde skal have ét eller flere beskyttelsesniveauer som sammen med hastighedsnedsættelseudgør sikkerheden for den, der arbejder på vejen.

Med nedenstående plakat har vi forsøgt at illustrere de 8 beskyttelsesniveauer på en måde, der kan gøre det nemmere at forstå og huske dem.

Klik på billedet nedenfor for at downloade plakaten i fuld størrelse. Du kan også downloade ikonerne enkeltvis ved at klikke på teksten under tegningen.

 

Beskyttelsesniveau 1
Beskyttelsesniveau 2
Beskyttelsesniveau 3
Beskyttelsesniveau 4
Beskyttelsesniveau 5
Beskyttelsesniveau 6
Beskyttelsesniveau 7

Beskyttelsesniveau 8

På tegningen nedenfor ses hvordan man finder frem til de rigtige beskyttelsesniveauer til den arbejdsproces, man skal udføre. Vi har vist ét eksempel på en arbejdsproces, men der findes mange forskellige. Sørg altid for at vælge den rigtige.

Klik på billedet for at hente det i høj opløsning

Når man har fundet den rigtige arbejdsproces har man typisk valget mellem flere forskellige kombinationer af beskyttelsesniveauer. På nedenstående tegninger har vi forsøgt at illustrere hvordan beskyttelsesniveauerne anvendes i praksis med udgangspunkt i det udvalgte eksempel.

Eksempel på beskyttelsesniveau 1 + 2 i åbent land

 

Eksempel på beskyttelsesniveau 2 + 3 ved 50km/t i åbent land

 

Fart - en særlig udfordring

Vi ved at høj fart forbi vejarbejderne er en særlig udfordring for de, der arbejder på vejen. Der er flere muligheder for at få bilisterne til at sætte farten ned - bl.a. at få politiet til at udføre fartkontrol, som nedenstående plakat kan gøre opmærksom på. Men husk også på de muligheder - f.eks. forsætninger, fartivsere, midlertidige bump, rumlestiber eller portopstillinger

 

De 5 vigtigste udfordringer for sikre rammer - genopfrisk kampagnematerialet fra sidste år

I kampagnen i 2016 sætte vi repræsenter fra mange led i virksomhederne sammen og de kom frem med 5 vigtige udfordringer. Brug gerne sidste års plakater som en genopfriskning. Plakaterne kan downloades enkeltvis her: plakater 2016

Du kan også vælge at lave din egen konkurrence med en find-fem-fejl konkurrence - takket være Signe Benche fra Munck Asfalt, som har været så venlig at stille sine skabeloner fra sidste års kampagne til rådighed. Klik på nedenstående skabeloner for at få et dokument, hvor der er ændret fem ting i forhold til de fem kampagneplakater - find på en præmie og indsat en dato.

 

 

Årets quiz

Vi slutter igen i år kampagnen af med en quiz for holdene, hvor præmien er en julefrokost for hele holdet. Vi finder vinderen ved en lodtrækning blandt alle rigtige besvarelser. Svarene på quizzen kan findes i lommebogen og håndbogen om afmærkning af vejarbejder.

Quizzen kan downloades her: quiz 2017


 


Asfaltindustriens & 3F's Arbejdsmiljøkampagner:

Arbejdsmiljøkampagne 2024

Tema: PAS PÅ DEN DU ELSKER


Arbejdsmiljøkampagne 2023
Tema: PAS PÅ DIG SELV


Arbejdsmiljøkampagne 2022
Tema: PAS PÅ DIG SELV


Arbejdsmiljøkampagne 2021
Tema: PAS PÅ DIG SELV


Arbejdsmiljøkampagne 2020
Tema: PAS PÅ DIG SELV


Arbejdsmiljøkampagne 2018/2019
Tema: PAS PÅ MIN FAR


Arbejdsmiljøkampagne 2017
Tema: SIKRE RAMMER#II


Arbejdsmiljøkampagne 2016
Tema: SIKRE RAMMER

 Kontaktpersoner:

Asfaltindustrien:
Trine Leth Kølby
tlk@asfaltindustrien.dk

Kamma Lund Jensen
klj@asfaltindustrien.dk
 
3F:
Anton Helland Christiansen anton.christiansen@3f.dk
 
Virksomhedskontaktpersoner:

Medlemmer