Arbejdsmiljøkampagne 2018/2019

Vi gentager successen ”PAS PÅ MIN FAR”

3F og Asfaltindustrien relancerede i 2018 kampagnen "Pas på min far" i et nyt design.

Kampagnen viste sig at have en positiv effekt, og derfor gentager vi kampagnen i 2019 fra den 29. april og 3 uger frem.

Kampagnen vil derfor igen sætte fokus på nedsættelse af hastigheden ved vejarbejder samt opfordre billister til at vise respekt for de mennesker, der hver dag passer deres arbejde på vores veje og dermed tæt på trafikken.

Virksomheder i asfaltindustrien og en række kommuner vil igen medbringe og opsætte de to tavler før og efter arbejdsområdet ved vejarbejder. Tavlen og plan for opsætning heraf er udarbejdet i samråd med Vejdirektoratet, og da der er tale om en kampagnetavle, vil den ikke indgå i skilteplanen. Tavlen er godkendt af Sikker Trafik.

Som supplement til skiltene med børnetegninger vil vejarbejderne i år bære refleksveste med ’Pas på min far’. Det initiativ kommer fra vejarbejderne selv, der ønsker at gøre kampagnen endnu mere synlig ved at bære det stærke budskab på ryggen. Det skal huske billisterne på, at det er forældre som dem selv, der arbejder langs vejene, der ligeså? gerne vil sikkert hjem til deres børn.

Herunder giver vi dig overblikket over kampagneindholdet. Du kan downloade vores animations- og/eller kampagnefilm - og meget gerne dele på egne hjemmesider og sociale medier.

 

Konkurrence for asfalthold - send dit bidrag senest 30. september og vind en julefrokost til hele holdet


Kampagnetavlerne til fx print (PDF):


 

Logo til fx www (JPG):


 

Banner til fx www og e-mail-signatur (JPG):


Pressemeddelelse :
Klik her
 

Animationsfilm med figuren:

Se her

Kampagne-ambassadører Thomas, Danny, Jarry og Tommy

6 kampagnefilm:
- Lad nu være med at kaste ting efter os!

Se her

- De læser fragtbreve
Se her

- Det er ganske utrygt
Se her

- Os på vejene
Se her

- Respekter vejarbejde

Se her

- Tag hensyn til os

Se her

 

Interview med ambassadøren Jarry i bladet Asfalt - vore veje:
Jeg vil gerne hjem til min familie i et stykke


Asfaltindustrien fortæller om kampagnen i bladet Asfalt - vore veje:
Ny fartkampagne - pas nu på min far

 

Følg Asfaltindustrien på Facebook:

 

På Twitter:

Brug: #paspåminfar2018 

 

 
Jarry er kampagne-ambassadør. Den 25. april hiver asfaltarbejdere over hele landet den sorte sæk af og afslører kampagnetavlen anno 2018.
Baggrund for kampagnen

3F og Asfaltindustrien afslutter indsatsens om Sikre Rammer, ved at opfodre bilister til at sætte farten ned.

3F og Asfaltindustrien gennemfører hvert år en arbejdsmiljøkampagne, for at sætte fokus på arbejdsmiljø og sikkerhed. I 2016 blev der sat fokus på, hvad der kan gøres for at skabe sikre rammer for arbejdere ude på vejene, mens der i 2017 var fokus på ansvaret som bygherre, projekterende og entreprenører har for at skabe sikre rammer.

I 2019 er hensigten med arbejdsmiljøkampagnen igen at øge sikkerheden blandt vejarbejdere, ved at bede bilisterne om at sænke farten og ”passe på min far”. Kampagnen blev første gang lanceret i år 2000 med stor succes, og blev relanceret i 2018, med formålet at undgå ulykker ved vejarbejde.
 


Asfaltindustriens & 3F's Arbejdsmiljøkampagner:

Arbejdsmiljøkampagne 2024

Tema: PAS PÅ DEN DU ELSKER


Arbejdsmiljøkampagne 2023
Tema: PAS PÅ DIG SELV


Arbejdsmiljøkampagne 2022
Tema: PAS PÅ DIG SELV


Arbejdsmiljøkampagne 2021
Tema: PAS PÅ DIG SELV


Arbejdsmiljøkampagne 2020
Tema: PAS PÅ DIG SELV


Arbejdsmiljøkampagne 2018/2019
Tema: PAS PÅ MIN FAR


Arbejdsmiljøkampagne 2017
Tema: SIKRE RAMMER#II


Arbejdsmiljøkampagne 2016
Tema: SIKRE RAMMER

 Kontaktpersoner:

Asfaltindustrien:
Trine Leth Kølby
tlk@asfaltindustrien.dk

Kamma Lund Jensen
klj@asfaltindustrien.dk
 
3F:
Anton Helland Christiansen anton.christiansen@3f.dk
 
Virksomhedskontaktpersoner:

Medlemmer