Infomøde om Arbejdstilsynets tilsynsindsats ved vejarbejde

Arbejdstilsynet vil i april besøge en række tilfældigt udvalgte vejarbejder.

Her vil de se på om medarbejderne er sikret mod påkørsel fra forbipasserende og om medarbejderne løfter og bærer tunge emner som f.eks. skiltefødder sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

Asfaltindustrien holder derfor infomøde den 21. marts kl 10-11 på TEAMS, hvor Arbejdstilsynet vil fortælle om deres indsats og du kan stille spørgsmål til dem.

Læs mere om, hvad I kan gøre for at forberede jer på Arbejdstilsynets besøg på bfa-ba.dk/arbejdstilsynets-indsats-2022/
Herudover kan I genbesøge Asfaltindustrien og 3Fs kampagner ”SIKRE RAMMER” om risiko for påkørsel og ”Pas på dig selv” om tunge løft https://www.asfaltindustrien.dk/Vejfolk/Arbejdsmiljoekampagne/

Husk også at I få gratis besøg af BFA Bygge og Anlægs konsulenttjeneste, som kan hjælpe med de gode løsninger. Kontaktoplysninger findes på bfa-ba.dk/konsulenttjenesten/


Infomødet er planlagt af Asfaltindustriens Arbejdsmiljøudvalg.

Kontaktperson i Asfaltindustrien:
Trine Leth Kølby, tlk@asfaltindustrien.dk, telefon 50 73 47 64. 


 


Udfyld blanketten
Tilmeld dig her:

Navn
*
Firmanavn
*
Email
*Håndtering af persondata:
Bemærk, at du ved din tilmelding giver tilladelse til:
- at Asfaltindustrien kan bruge dine kontaktoplysninger til at udarbejde forskelligt materiale i forbindelse med dette arrangementet, som fx deltagerlister og evalueringer, og til senere at kontakte dig om andre af Asfaltindustriens arrangementer.
- at Asfaltindustrien kan bruge fotos og video fra arrangementet i denne og andre ikke kommercielle sammenhænge.
- at Asfaltindustrien kan optage arrangementet på MS Teams og efterfølgende gøre det offentligt tilgængeligt.


Medlemmer