Asfalthåndbogen

Asfaltindustrien har i 2016 udgivet en ny udgave og opdateret udgave af Asfalthåndbogen. Asfalthåndbogen henvender sig til alle, der har brug for inspiration til nye spændende løsninger med asfaltbelægninger eller har brug for den nyeste, faglige viden om asfalt. Bogenkan købes i Rosendahls Boghandel for kr. 369 inkl. moms.

Den er velegnet til vejingeniører og teknikere i kommuner, asfaltvirksomheder og i rådgivende virksomheder. Også landskabsarkitekter, anlægsgartnere og ingeniørstuderende med interesse for asfalt og vejbygning kan få glæde af bogen.

Bogen behandler følgende emner:
• Asfaltens bestanddele
• Asfalttyper
• Opbygning og dimensionering af asfalt
• Produktion og udlægning af asfalt
• Udbud og entrepriseformer
• Anlæg af nye veje
• Vedligehold og reparation
• Kvaliltet, miljø og arbejdsmiljø
• Asfalt til pladser, parker, stier m.v.

Hvis du er interesseret i at købe Asfalthåndbogen, så klik her.

Er du ansat i en virksomhed, der er medlem af Asfaltindustrien, kan du finde en elektroniske PDF-udgave af Asfalthåndbogen på vores MedlemsPortal (kræver login).

 Medlemmer