Asfaltskolen

I alt godt 470 medarbejdere har nu været igennem Asfaltskolen, der drives i samarbejde mellem 3 F, virksomhederne, en lang række uddannelsesinstitutioner landet over og Asfaltindustrien. Og vi kan konstatere, at skolen har været en succes. Medarbejderne har fået et kompetenceløft og er efter en tøvende start blevet meget glade for skolen og dens tilbud. Fagbevægelsen og industrien har fået bedre og endnu mere loyale medarbejdere og i tillæg positiv omtale i danske og udenlandske medier lige som undervisningsministeren har udtrykt tilfredshed med skolen og dens resultater.

Formålet med skolen er at sikre, at alle asfaltarbejdere får et tilbud om almen uddannelse især i dansk, regning og it. Indsatsen skal være et stærkt supplement til de faglige kurser, og være med til at give større udbytte af disse og en lettere hverdag både på arbejde og privat. Asfaltindustriens Uddannelsesfond støtter Asfaltskolen med et timetilskud.

Du kan høre mere om skolen og om, hvordan du eller dine medarbejdere deltager hos virksomhedernes HR-ansvarlige.


Historie
Projektet Asfaltskolen startede i 2011, hvor fagbevægelsen, 3F, og Asfaltindustrien som den første branche gik i gang med at få klarlagt, hvilke kompetencer den enkelte medarbejder allerede besad og på hvilket niveau. Ud fra den viden fik de relevante medarbejdere en personlig uddannelsesplan. Medarbejderne går på kursus uden for asfaltsæsonen, det vil sige fra december til marts. Erfaringerne viser, at ca. 60% af alle 1.200 asfaltarbejdere har behov for kurser.

Udvikling i tilbuddet

I de fleste virksomheder blev der dannet virksomhedshold i Forberedende Voksenundervisning(FVU) og for ordblinde. Hvor der ikke kunne dannes virksomhedshold gik flere virksomheder sammen om at danne et hold, eller der blev fundet individuelle løsninger. Nogle kursister har også gået på hold med medarbejdere fra andre brancher.

 Efterhånden blev der større variation i tilbuddene, og en del har deltaget i kombinerede forløb af FVU og Almen Voksenundervisning (AVU).  Her har der f.eks. indgået fag som it, matematik og samfundsfag. De krav, der stilles til holdstørrelse ved AVU undervisning er dog en udfordring. Problemet med krav om holdstørrelse på 20 - 25 har vi dog forsøgt at løse ved bl.a. at se på mulighederne for fleks- og fjernundervisning. Holdene for ordblinde har været populære, og mange har lært at bruge it-hjælpemidler i deres arbejde.

Flere til prøve
Flere og flere er gået til prøve siden skolen startede. Det tyder på, at barrieren for at gå til prøve er mindsket, når man nu kender konceptet. Man har måske hørt, at kollegaen har været af sted, og at det er gået godt. Også HR-folkene i virksomhederne kender skolerne bedre og bedre og arbejder med at kompetenceafklare både nyansatte og dem, der endnu ikke er afklarede.

Fleksible skoler
Generelt kommer der større og større fleksibilitet fra skolernes side, og der har været gode eksempler på kombination af Asfaltskolens almene kurser med de faglige kurser i AMU-regi. Det har gjort det nemmere for virksomhederne at få medarbejderne sendt af sted. Der er dog stadig væk barrierer i form at usmidige lovregler, som såvel skoler som Asfaltindustrien arbejder på at få ændret og justeret.

Mulighed med jobrotationsreglerne
Virksomhederne skal endelig være opmærksomme på muligheden for jobrotation der, hvor f.eks. SVU-reglerne er uhensigtsmæssigt stramme i forhold til den ønskede uddannelse.


Kontaktperson i Asfaltindustrien:

Trine Leth Kølby
tlk@asfaltindustrien.dk  |  50 73 47 64

Ekstern konsulent som virksomhederne kan kontakte for spørgsmål vedr. Asfaltskolen:
Lisbeth Jacobsen
33 25 00 15
26 12 41 10
www.vuskonsulenterne.dk

Evt. arbejder i.f.m. skolen som konsulenten udfører for virksomhederne betales af virksomheden selv.

Lisbeth Jacobsen har været knyttet som konksulent til Asfaltskolen siden dens start, og har et godt indblik i skolen og de udfordringer der nu knytter sig til at sende elever afsted.

"Vi er glade for Asfaltskolen, for den giver dygtigere og gladere medarbejdere. Og glade medarbejdere er produktive medarbejdere"
Anders Hundahl, adm. dir. Asfaltindustrien


Medlemmer