CE-mærkning

BYGGEVARER - HERUNDER ASFALT: Op mod 80 % af alle byggevarer skal CE-mærkes. Formålet er, at handel på tværs af EU´s landegrænser bliver både nemmere og billigere

Asfalt skal som enhver anden byggevare CE-mærkes. Det sikrer fair og lige vilkår, når der handles i og melle lande.

CE-mærket kan beskrives som en byggevares varedeklaration og skal ledsages af dokumenter, hvor byggevarens ydeevne præsenteres. Når en byggevare er CE-mærket, kan den markedsføres og sælges frit i hele EU. Byggevareforordningen kræver, at følgende information følger med byggevaren fra fabrikant til kunde:

• Selve CE-mærket, inkl. væsentlige ydeevner og referencer,

• en ydeevnedeklara­tion / DoP - Declaration of Performance,

• anvisninger, f.eks. i form af en brugsanvisning, monteringsvejledning og sikkerhedsoplysninger,

• og i helt særlige tilfælde et sikkerhedsdatablad jævnfør REACH-forordningen.

REACH er betegnelsen for EU’s forordning vedrørende registrering, vurdering, godkendelse og begrænsning af kemikalier i EU. REACH fastsætter pligter for virksomheder i EU, der producerer, importerer, distribuerer eller anvender kemiske stoffer eller blandinger heraf.

Alle dokumenterne skal følge byggevaren fra fabrikanten via en evt. importør og distributør til kunden, f.eks. entreprenører, byggetekniske rådgivere og kunder / bygherrer.

Læs mere om CE-mærkning her: http://byggevareinfo.dk/kend-din-byggevare/0/23

Vil du læse om CE-mærkning særligt for Asfalt, så log ind på Medlemsportalen og klik dernæst på CE-mærkning: https://www.asfaltindustrien.dk/Login/

Har du overordnede og generelle spørgsmål til CE-mærkning kan du henvende dig til:

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Edvard Thomsens Vej 14
2300 København S
Tlf: 7221 8800


Medlemmer