Temadag om funktionskontrakter

- afholdt 16. september 2015

 

Vejregelgruppe for funktionskontrakter arrangerede en temadag om funktionskontrakter med henblik på at få opsamlet 15 års erfaringer med belægningsvedligeholdelse i længerevarende kontrakter.

 

Deltagerne var vejingeniører og teknikere i kommuner og stat, hos rådgivere og asfaltentreprenører.

Vi takker for en god og indholdsrig dag, samt for den store opbakning til arrangementet.

Til højre på denne side, vil man bl.a kunne finde: Oplægsholdernes indlæg, billeder for dagen og et referat af dagens forløb.

 

Under temadagen viste sig en vis forvirring omkring omkostningsindekset for asfaltarbejder (af nogen refereret til som prisindekset). Det er også kendt under det knap så lange navn: "Asfaltindeks", uagtet af hvad man selv vælger at navngive det, bliver det udledt af objektive kriterier, opstillet og udregnet af Danmarks Statistik.

 

Hvis man har noget ris/ros til afholdelsen af temadagen, er man yderst velkommen til at skrive her.

 

Arrangør
Vejregelgruppen for funktionskontrakter (se medlemmer i Vejreglernes Blå Bog på www.vd.dk), Kommunernes Landsforening og Asfaltindustrien.

Læs mere
Vejreglerne for funktionskontrakter


PS - følg med i viden om veje på LinkedIn

Kontaktperson i Asfaltindustrien:  Jakob Svane


Hent via nedenstående links:

Oplægsholdernes indlæg

Billeder for dagen

Referat af dagens forløb

Temadagens Program

Deltagerliste efter navn

Deltagerliste efter org.

Asfaltindekset


Medlemmer