Genbrug

I den danske asfaltbranche har der i en lang årrække været stor fokus på at genbruge gamle opbrudte asfaltbelægninger i ny varmblandet asfalt. Det sparer naturressourcer og mindsker asfaltens klimaaftryk på omgivelserne. Asfaltvirksomhederne har brugt mange penge på at opgradere asfaltfabrikkerne til at kunne håndtere store mængder af genbrugsasfalt, herunder også til at holde styr på forskellige typer og fraktioner af genbrug.

I mange år er langt hovedparten af genbruget blevet anvendt i de nedre bærelag.

I 2018 skete der dog en ny landvinding inden for anvendelse af asfaltgenbrug i Danmark. Her udgav Miljøstyrelsen projektrapporten ”Cirkulær asfaltproduktion i Danmark”, der officielt blåstemplede, at man kan anvende op til 30 procent blandet slidlagsgenbrug i nye asfaltslid- og bindelag uden at gå på kompromis med kvalitet, holdbarhed og funktionalitet.

Miljøstyrelsens projektrapport har dermed banet vejen for øget anvendelse af asfaltgenbrug i de mere ædle øvre asfaltslidlag. Det fremgår bl.a. af rapporten, at man ved at anvende 30 procent genbrug i slidlaget kan reducere CO2-udledningen til produktionen af slidlaget med 14-22 procent.

Læs mere i Miljøstyrelsen projektrapport ”Cirkulær asfaltproduktion i Danmark”:

Cirkulær asfaltproduktion i DanmarkMedlemmer