Hjælpemiddelkatalog

Bygge- og anlægsarbejder, herunder asfaltarbejde hører til de brancher med øget risiko for nedslidning og ulykker.

Arbejdstilsynet har bedt Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge og Anlæg om at lave en indsats om emnet, ligesom arbejdsmarkedets parter har lovet Beskæftigelsesministeren at igangsætte indsatsen.

Målet med indsatsen er at reducere arbejdsulykker, muskel- og skeletbelastninger og evt. andre arbejdsmiljøproblemer i branchen.
Parterne holdt sammen med BFA-BA en workshop med deltagere fra asfaltbranchen i februar 2019. På workshoppen blev der udvalgt arbejdsfunktioner på asfaltområdet og der blev udarbejdet en indsatsplan til en indsats til forebyggelse af arbejdsulykker og nedslidning.

Et af initiativerne var ”Indsats om bedre planlægning af arbejdet”, hvor det bl.a. blev aftalt at udarbejde et katalog over gode tekniske hjælpemidler til brug ved indkøb.

Kataloget kan ses som et asfaltspecifik supplement til hjemmesiden www.bygergo.dk, hvor tekniske hjælpemidler og ergonomisk gode løsninger til hele bygge- og anlægsbranchen præsenteres.

3F og Asfaltindustrien vil vedligeholde det asfaltspecifikke hjælpemiddelkatalog og modtager derfor meget gerne tips om nye gode løsninger. Tips og forslag sendes til afu@asfaltkurser.dk

Klik her:


Medlemmer