Miljøvaredeklarationer af asfalt

Asfaltindustrien udarbejdede i 2020 og 2021 syv branchemiljøvaredeklarationer af almindeligt forekommende asfalttyper. Deklarationerne er publiceret på EPD-Norges hjemmeside og kan findes samlet her eller enkelvis ved at klikke på de enkelte deklarationer nedenfor.

Miljøvaredeklarationerne udtrykker et branchegennemsnit, idet materialesammensætningerne for de syv asfalttyper er et vægtet gennemsnit af Asfaltindustriens seks asfaltproducerende medlemsvirksomheders egne vægtede gennemsnit for alle relevante fabrikker.

Miljøvaredeklarationerne er udarbejdet i et 3. parts verificeret værktøj udviklet af  LCA.no.

Beregningerne er udført efter den europæiske standard for miljøvaredeklarationer EN15804:2012+A1:2013 og inkluderer faserne A1, A2 og A3 (udvinding af råstoffer, transport og produktion). Der er således tale om ”vugge til port” deklarationer.

 

 

 

 


Kontakt i Asfaltindustrien:

Trine Leth Kølby, 50 73 47 64

tlk@asfaltindustrien.dk


Medlemmer