Miljøvaredeklarationer af asfalt

Asfaltindustrien udarbejdede i 2020 og 2021 syv branchemiljøvaredeklarationer af almindeligt forekommende asfalttyper. I 2022 er seks af deklarationerne opdateret efter EN15804+A2. Den sidste vil blive opdateret i 2023.

Deklarationerne er publiceret på EPD-Norges hjemmeside og kan findes samlet her eller enkelvis ved at klikke på de enkelte deklarationer nedenfor.

Miljøvaredeklarationerne udtrykker et branchegennemsnit, idet materialesammensætningerne for de syv asfalttyper er et vægtet gennemsnit af Asfaltindustriens seks asfaltproducerende medlemsvirksomheders egne vægtede gennemsnit for alle relevante fabrikker.

Miljøvaredeklarationerne er udarbejdet i et 3. parts verificeret værktøj udviklet af  LCA.no.

Beregningerne er udført efter den europæiske standard for miljøvaredeklarationer EN15804.

Her kan du læse mere om miljøvaredeklarationer for asfalt (PDF-fil)
 

 

 


Kontakt i Asfaltindustrien:

Trine Leth Kølby, 50 73 47 64

tlk@asfaltindustrien.dk

 

ANDRE MILJØVAREDEKLARATIONER

Asfaltproducenterne har hver især udarbejdet miljøvaredeklarationer for en række forskellige asfalttyper. Deklarationerne findes på EPD Norges hjemmeside


Miljøvaredeklarationer for asfaltarmeringsprodukter:


 


Medlemmer