NYHEDSOVERSIGT

06-08-2014

Et af de mere upåagtede elementer fra trafikforliget 2014 var den såkaldte "stemmeaftale" om den nye vejlov.

Læs mere >>
 
30-06-2014

Det nye nummer af ASFALT er netop kommet på gaden. Her kan du bl.a. læse om hvad KL’s nysammensatte Teknik- og Miljøudvalg vil gøre for at rette op på de forsømte kommuneveje, om afhjælpning af slid fra tunge gyllekøretøjer på svage veje og om trainees i vejsektoren.

Læs mere >>
 
26-06-2014

2,5 mia. kr. er der på vej til de danske veje som følge af det netop indgåede trafikforlig 2014. Asfaltindustrien er tilfreds med, at vejene nu tilgodeses. Det vil føre til vækst og give flere arbejdspladser.

Læs mere >>
 
16-06-2014

John Kruse Larsen fra Pankas A/S kan kalde sig vicepræsident for European Asphalt Pavement Association, efter han torsdag den 12. juni blev valgt ind i den internationale bestyrelsen i den europæiske asfaltforening og efterfølgende valgt til den fornemme næstformandspost

Læs mere >>
 
06-06-2014

Regering og kommuer indgår økonomiaftale uden særligt fokus på vejene, der ellers trænger til bedre vedligeholdelse

Læs mere >>
 
19-05-2014

I anledning af de pågående økonomiforhandlinger mellem Finansministeriet og kommunerne opfordrer Asfaltindustrien til at pengene bruges klogest muligt

Læs mere >>
 
12-05-2014

Sæt mål for et nyt Europa - det opfordrer arbejdsgivere og fagbevægelse til i en ny kronik og et nyt oplæg, du kan læse her. Den dag, vi tager det indre marked
og de tætte politiske bånd i Europa for givet, spiller vi hasard med Danmarks velstand, understreger parterne.

Læs mere >>
 
09-05-2014

Vækstpakken er et lille skridt i den rette retning. Men pengene til infrastruktur skal gå til veje - de trænger mest. Og lettelserne i energiafgifter skal bruges der, hvor det sikrer arbejdspladser - til konkurrenceudsatte og energiforbrugende virksomheder.

Læs mere >>
 
01-05-2014

Gyllevogne øger vejsliddet med 34 % og skaber en reel risiko for kollaps på de svageste veje. For at undgå meget kostbare reparationer, anbefaler Asfaltindustrien kommunerne at iværksætte arbejde med sideudvidelser, forstærkninger og vigepladser

Læs mere >>
 
24-04-2014

Det nye nummer af ASFALT er netop udkommet. Her kan du bl.a. læse om de forskellige entrepriseformer, det strategiske vejnet, asfaltgenbrug der slår alle rekorder og om, hvad Transportministeren mener om veje.

Læs mere >>
 

<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   >>

Kontaktperson i Asfaltindustrien:

Anders Hundahl
a@asfaltindustrien.dk  |  40 43 93 70


Medlemmer