NYHEDSOVERSIGT

18-12-2013

Asfaltindustrien og Sikre Veje har skrevet til Folketingets Transportudvalg. Emnet er sikkerhed på vejen for de kolleger, der har vejen som daglig arbejdsplads.

Læs mere >>
 
07-12-2013

Op til kommunalvalget afholdt Asfaltindustrien ni valgmøder landet over. Jeg vil gerne indlede med at takke de 31 politikere, 310 publikummer og de mange ildsjæle fra industrien, der gjorde valgmøderne mulige.

Læs mere >>
 
06-11-2013

Vi kan ikke spare os til velfærd: Forleden læste jeg en annonce i Ekstra Bladet, hvor en mand bringer en beretning om sin kones sygdom og den efter hans mening dårlige behandling hun får af kommunen.

Læs mere >>
 
29-09-2013

Det anerkendte Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung ledet af topøkonomen Marcel Fratzscher, fastslår i en økonomisk bulletin, at Tysklands økonomi har det skidt. Grunden er et kæmpe hul i investeringerne i energi, veje og uddannelse.

Læs mere >>
 
19-09-2013

Vi har i industrien altid presset på for at øge andelen af genbrug af asfalt i de danske vejbelægninger. Vi har også, når det er formålstjenstligt, anvendt f.eks. renset fejesand, stålslagger, flyveaske, gamle bildæk m.m. - produkter man tidligere har betragtet som affaldsprodukter. 

Læs mere >>
 
11-09-2013

Den 29. august holdt Transportudvalget i Folketinget en velbesøgt høring om OffentligePrivatePartnerskaber i forbindelse med vejbyggeri. Konferencen indeholdt indlæg fra politikere, Vejdirektoratet, advokater, meningsdannere og entreprenører.

Læs mere >>
 
29-08-2013

Hovedlinjerne i Regeringens forslag til finanslov for 2014 på vejområdet: Finansminister Bjarne Corydon har 27. august fremlagt regeringens forslag til finanslov for 2014. På vejområdet (dvs. i det væsentligste kun statsvejene) er der politisk set intet nyt.

Læs mere >>
 
27-08-2013

Trængselskommissionen ser for øjeblikket på en idé om at indføre betaling for at grave i en vej. Målet er at få et instrument til at gøre den tid, der arbejdes på vejen, kortere, og dermed nedbringe trængslen. Samme tanker er i den nye Vejlov, som ventes til efteråret.

Læs mere >>
 
11-08-2013

Asfaltindustrien har skrevet til Transportministeren for at gøre opmærksom på, at gyllekøretøjer med højt aksetryk kan ødelægge de små veje. Du kan læse brevet her:

Læs mere >>
 

<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Kontaktperson i Asfaltindustrien:

Anders Hundahl
a@asfaltindustrien.dk  |  40 43 93 70


Medlemmer