Sporskifteordningen


Fastholdelse på arbejdsmarkedet ved hjælp af et "Sporskifte"
Sporskifteordningen er en mulighed for 8 ugers omskoling af nedslidningstruede medarbejdere med tilskud fra staten.

Fakta om Sporskifteordningen:
- Målgruppe: Nedslidningstruede/-ramte
- Max 8 uger (40 dage) fordelt over max 6 måneder
- Vejledning + erhvervsrettet efteruddannelse og/eller virksomhedspraktik
- Refusion af deltagergebyrer + lønkompensation op til 260 kr./time
- Max støtte pr. medarbejder (sporskiftepakke) = 120.000 kr.
- Sporskifte-deadline: 31. december 2020

Sporskifteordningen kører fra 2018-2021.

Læs mere om Sporskifteordningen på STAR's hjemmeside

 

3F og Asfaltindustriens projekt

3F og Asfaltindustriens Udviklingsteam har i 2019 ved hjælp af bevilgede puljemidler fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) lavet en opsøgende indsats i forbindelse med Sporskifteordningen.

De bevilgede puljemidler til opsøgende indsats er brugt til at få udbredt kendskabet og få synliggjort ordningen og dens muligheder i asfaltbranchen, dvs. både i virksomhederne og blandt medarbejderne.

Vi vil i sekretariatet stå til rådighed med support og vejledning i forbindelse med et eventuelt sporskifteforløb for en medarbejder. Kontakt Helle på telefon 3016 1035 eller hj@asfaltindustrien.dk.
 

Læs mere i 3F og Asfaltindustriens pjece:


Medlemmer