Den hurtige vej til at blive vej-asfaltør

Vej-asfaltøruddannelsen tager kun 2 år. Den begynder hvert år i starten af september og bliver afsluttet 2 år efter med en prøve i uge 33. I løbet af uddannelsen er der godt 24 ugers skoleophold og godt 70 ugers praktikophold i en virksomhed.


Uddannelsen er en meget praktisk orienteret uddannelse. For det første er man næsten 75% af tiden i praktik i sin virksomhed og kun 25% af tiden på skole. For det andet er skoleopholdene i sig selv bygget op om praktiske øvelser.

For at starte på uddannelsen skal man være fyldt 18 år og have kørekort til bil (eller traktor).

Uddannelsen er en AMU-kontraktuddannelse og består af en række AMU-kurser af typisk 1-2 ugers varighed. Undervisningen foregår på Uddannelsescenter Ulfborg Kjærgaard (en del af Mercantec).

Hvis du gerne vil være med til at bygge Danmarks veje, kan du læse mere i pjecen:
Uddan dig til vej-asfaltør på 2 år (PDF-fil).


Vej-asfaltør gennem praktisk arbejde


Hvis man har arbejdet inden for asfaltbranchen i en årrække og lært håndværket gennem praktisk arbejde, kan man få afkortet sin uddannelse til vej-asfaltør, dvs. få merit.

Gennem merit-ordningen kan man nemlig blive vej-asfaltør uden at tage alle kurserne på vej-asfaltøruddannelsen - hvis man altså har praktisk erfaring, der kan erstatte kurserne.

For at blive vej-asfaltør gennem merit-ordningen er det en betingelse, at man har arbejdet med asfaltudlægning i mindst 5000 timer og at man har haft ansættelse i asfaltbranchen i mindst 3 år.

Hvis man gerne vil søge om at få merit til vej-asfaltøruddannelsen, skal man udfylde et ansøgningsskema (se nedenfor) med en række oplysninger om, hvad man tidligere har været beskæftiget med og hvad man eventuelt har taget af kurser i tidens løb.

Det udfyldte ansøgningsskema skal du sende til AFU / Asfaltbranchens Fællesudvalg, Lautrupvang 2, 2750 Ballerup, der herefter vil indstille dig til at blive vej-asfaltør på én af disse 3 måder:

1. Hvis det er klart, at du har meget og dybtgående erfaring med samtlige arbejdsfunktioner på et udlægningshold og en vis erfaring med traditionelt entreprenørarbejde, vil du blive indstillet til at gå direkte op til den afsluttende prøve på vej-asfaltøruddannelsen.

2. Hvis det ikke er klart om du har tilstrækkelig erfaring med samtlige arbejdsfunktioner på et udlægningshold eller tilstrækkelig erfaring med entreprenørarbejde, vil du blive indstillet til at deltage på et kompetenceafklarende kursus, hvor det bliver klarlagt, hvilke konkrete kurser du bør tage før du kan gå op til den afsluttende prøve på vej-asfaltøruddannelsen.

3. Hvis du er forholdsvis ung og det er klart, at du ikke har tilstrækkelig erfaring med samtlige arbejdsfunktioner på et udlægningshold eller ikke har tilstrækkelig erfaring med entreprenørarbejde, vil du blive indstillet til at starte på den 2-årige vej-asfaltøruddannelse.

Uanset hvilken af disse 3 veje man følger, skal man bestå den samme prøve, som på vej-asfaltøruddannelsen for at blive vej-asfaltør. 

 

Hent ansøgningsskema om af få merit til vej-asfaltøruddannelsen (PDF-fil)
 


Kontaktperson i Asfaltindustrien:

Trine Leth Kølby
tlk@asfaltindustrien.dk  |  50 73 47 64

 

SE OGSÅ:

 

MATERIALE:


Medlemmer