Økonomisk lussing til hensynsløse trafikanter

Økonomisk lussing til hensynsløse trafikanter24. august 2015

Dobbelt op på bødesatser og 100 nye fotovogne – det er modtrækket, til nogle bilisters kontinuerlige tilsidesættelse af sikkerheden for landets vejarbejdere.


Risikoen for at få en stor bøde kan få trafikanterne til at lette foden på speederen. Det var baggrunden for at politiet i starten af året fik 100 nye fotovogne til automatisk fartkontrol. For at få farten ned ved vejarbejder blev bødesatserne for fartoverskridelser ved vejarbejder samtidig fordoblet. Trafikanternes hastighed forbi vejarbejder, bliver nemlig oplevet som den væsentligste arbejdsmiljørisiko for en medarbejder på vejen.

For at øge medarbejdernes sikkerhed ved vejarbejde har brancheforeningerne Asfaltindustrien og SIKRE VEJE – der repræsenterer de virksomheder, der arbejder på vejen – netop fået udarbejdet en vejledning om, hvordan vejentreprenørerne kan anmode politiet om at få udført en automatisk fartkontrol ved et givet vejarbejde. Vejledningen er lavet i samarbejde med Rigspolitiet Nationale Færdselscenter.

- ”Med de nye tiltag som dobbelte bøder for hastighedsoverskridelser ved vejarbejder og flere fotovogne til automatiske trafikkontroller har vi endelig fået nogle effektive værktøjer, der kan forbedre trafiksikkerheden ved vejarbejder”, oplyser Anders Hilbert, der er sekretariatschef i SIKRE VEJE, og fortsætter: ”Men for at få alle trafikanter til at overholde de skiltede hastighedsbegrænsninger ved vejarbejder – og dermed effekt at de nye regler – er det nødvendigt, at der løbende bliver gennemført hastighedskontroller ved vejarbejder. Derfor har vi lavet denne vejledning i samarbejde med Rigspolitiet”.

For Rigspolitiet passer initiativet godt med deres øgede fokus på at nedbringe fartoverskridelserne på udsatte strækninger, som fx ved skoler, på kendte uheldsstrækninger og ved vejarbejder.

- ”Den vigtigste grund til at få hastigheden ned ved vejarbejder er hensynet til vores medarbejderes sikkerhed”, fastholder Trine Leth Kølby, der er arbejdsmiljøkonsulent i Asfaltindustrien. ”Og vi gør alt hvad vi kan for vores medarbejderes sikkerhed, men det er desværre ikke altid nok, at vi som vejentreprenører overholder alle regler. Arbejdstilsynet har nemlig givet påbud til vejentreprenører, fordi de forbipasserende trafikanter ikke overholder den skiltede hastighed – og dermed bliver vi i princippet holdt ansvarlige for andres adfærd. Derfor er det – også af dén grund – vigtigt at få trafikanterne til at overholde de skiltede hastigheder ved vejarbejder”.

 

Asfaltindustrien og SIKRE VEJE forventer, at de fordoblede bøder, de 100 nye fotovogne og deres målrettede indsats om mere automatisk fartkontrol ved vejarbejder vil give mærkbart bedre sikkerhed for medarbejdere på vejen. Så pas på med hastigheden, når du kører forbi et vejarbejde.

Trine Leth Kølby, Asfaltindustrien

Anders Hilbert, Sikre Veje
Medlemmer