Åbent brev til erhvervsministeren sendt 19. marts 2020

Åbent brev til erhvervsministeren sendt 19. marts 202019. marts 2020

Asfaltindustrien til erhvervsministeren: Giv os mulighed for at holde hjulene i gang i asfaltindustrien!


Åbent brev til erhvervsminister Simon Kollerup

Kære Minister

Det er en svær tid – det forstår vi. Alle er underlagt restriktioner, og det er sådan, det skal være, så vi kommer sikkert og hurtigt ud på den anden side. Det gælder for det offentlige, som det gælder for dansk erhverv: Vi skal følge myndighedernes og statsministeriets initiativer, samarbejde som nation og sikre, at vi sammen tager de nødvendige skridt.

Men det inkluderer også, at vi holder hjulene i gang der, hvor vi kan. Arbejdet på vejene behøver ikke at være endnu et af de steder, hvor det hele går i stå. Det vil være godt for alle parter, og en stor besparelse for staten, at holde firmaer i gang, der har muligheden for at arbejde under nuværende forhold.

Vi oplever desværre, at nogle danske kommuner udskyder deres udbud i disse dage. Fortsætter den spiral, kan det få negative konsekvenser i form af nedskæringer og tab for underleverandører som vognmandskørsel samt andet transport. Desuden vil det betyde et gabende stort underskud for entreprenører og følgende afskedigelser. Konsekvenser, der er mulige at undgå, hvis vi sammen insisterer på at holde hjulene i gang på vejene. Det gælder både nu og på længere sigt.

Vi er klar til at lægge asfalt nu, og de danske veje og deres tilstand har brug for, at alle udbud og licitationer gennemføres som planlagt. Vi har alle et ansvar for ikke at tilskynde en negativ spiral i Danmark. Derfor opfordrer vi på det kraftigste staten (herunder politi og Vejdirektoratet) samt danske kommuner til at:


Vi opfordrer til, at anlægsloftet for kommunerne hæves for grønne infrastrukturinvesteringer, da loftet begrænser kommunerne i at fremrykke opgaver, hvilket mange kommuner ellers har incitament til. Ved midlertidigt at hæve anlægsloftet, kan kommunerne i højere grad holde hjulene i gang i samfundet, hvilket er til gavn for alle.

Vi kan gå på arbejde uden at føre smittekæden videre!

Vi skal meddele, at vi har opdelt vores arbejdsstyrke hjemme og i marken, således at vores folk trods omstændighederne stadig er gearet til både at skrive tilbud, regne tilbud og udføre arbejdet. Det er derfor ikke nødvendigt at udsætte offentlige udbud, da vi i forvejen er sat op til den nye virkelighed, der ikke betyder mærkbare ændringer for os.

Dertil er det vigtigt for os at påpege at:

 

Med venlig hilsen
Anders Hundahl, adm. direktør i Asfaltindustrien
Medlemmer