Afspærring ved vejarbejder

Afspærring ved vejarbejder29. april 2022

Anders Hundahl, adm. direktør i Asfaltindustrien, sætter i en artikel i april-nummeret af Trafik & Veje fokus på vigtigheden af korrekt afspærring ved vejarbejder.


Med infrastrukturplan 2035 afsættes der 161 milliarder kroner til statslige veje de kommende 13 år. Og de kommunale vejbudgetter ser også ud til at ”holde skansen”, hvilket også er nødvendigt med et 3,5 milliarder kroner stort vedligeholdelsesefterslæb på de kommunale veje. Det betyder rigtig mange vejarbejder, hvor korrekt afspærring er vigtig for trafikanternes og vejarbejdernes sikkerhed. I denne artikel giver jeg et bud på, hvad der skal til for at få en god, sikker og korrekt afspærring ved et vejarbejde, men jeg kommer også ind på vigtigheden af kampagner og sikkerhedskultur.

 

Læs hele artiklen i april-nummeret af Trafik & Veje her.
Medlemmer