Elektronisk generalforsamling

Elektronisk generalforsamling18. marts 2021

På grund af COVID-19 blev Asfaltindustriens årlige generalforsamling gennemført elektronisk og Asfaltdagen aflyst. Nu ser vi frem til torsdag den 24. marts 2022, hvor vi forventer at gennemføre et brag af en generalforsamling og Asfaltdag. Sæt kryds i kalenderen!


Nyt fra generalforsamlingen

Bestyrelsen blev genvalgt og den har meddelt, at den på førstkommende møde venter at konstituere sig således:
•    Hans Oluf Krog, Colas, formand
•    Claus Terkildsen, Peab, næstformand, Brancheforeningen
•    Lars Kim Jørgensen, Arkil, næstformand, Arbejdsgiverforeningen
•    Susanne Frank, NCC
•    Jan Nørregaard Olsen, Munck
•    Poul Henning Jensen, Pankas
 
Finn Jensen, DOB I/S, blev genvalgt som intern revisor, mens revisionsfirmaet Buus Jensen blev genvalgt som ekstern revisor.

Udvalg, arbejdsgrupper og bestyrelsen udgør rygraden i foreningen og i 2020 bød Asfaltindustrien velkommen til en række nye kræfter:

•    Niklas Hovmøller Sørensen, NCC, Arbejdsgruppe for Udbudsformer
•    Peter Edwardsen, Munck, HR-udvalget
•    Lene Christensen, Peab, HR-udvalget
•    Susanne Carlsen, NCC, Miljøudvalget
•    Inge-Lise Pedersen og Peder Erlandsen, Colas (der supplerer hinanden), Miljøudvalget
•    Lisbeth K. Volf, Colas, Kommunikationsgruppen

Asfaltindustrien som forening havde i 2020 underskud som skyldtes lavere forrentning af foreningens formue samt engangsinvestering i udvikling miljøvaredeklarationer (EPD´er), og udvikling af en ”EPD-generator”, der giver mulighed for, at organiserede virksomheder hurtigt kan udarbejde deklarationer, der gør det let og sikkert for kunden at købe grøn asfalt. I 2021 ventes et resultat i balance. Regnskab og budget blev begge dele godkendt og kontingentet fastholdt.

Formandens beretning
Formanden holdt sin beretning, der tog udgangspunkt i den skriftlige beretning, der i forvejen var udsendt til alle stemmeberettigede deltagere på generalforsamlingen.

Produktionen af asfalt blev i 2020 på knap 4 mio. tons (mod 3,5 mio. tons i 2019). Stigningen skyldes at kommunerne fremrykkede vejarbejder for at holde hånden under beskæftigelsen, som faldt på grund af COVID. Aktiviteten i 2021 ventes at være på niveau med eller lidt under 2020 bl.a. påvirket at statens historisk lave aktivitetsniveau på vejområdet.

Formandens beretning blev taget til efterretning, og den er her sammenfattet i 10 punkter:

Der fremsendes referat af generalforsamlingen direkte til deltagerne.

Asfaltindustriens Årsberetning
Læs mere om asfalt og 2020 i Asfaltindustriens Årsberetning 2020.

Kort om Asfaltindustrien
Asfaltindustrien er branche- og arbejdsgiverforening for virksomheder, der arbejder med asfalt og veje, herunder branchens leverandører. Vi kæmper for flere penge til veje og for gode overenskomster på området. Asfaltindustriens sekretariatsfællesskab omfatter desuden Dansk Vejforening, Ankenævn for biler, ITSDanmark, SIKRE VEJE, Asfaltbranchens Fællesudvalg og Asfaltindustriens Uddannelses- og Udviklingsfonde.


 
Medlemmer