Amputeret motorvej

Amputeret motorvej6. juni 2023

I åbent brev til Transportministeren og Transportudvalget skriver Asfaltindustrien, at det er uacceptabelt, hvis motorvejen mellem Kalundborg og København amputeres, så støjværn og 7 km. motorvej udelades. Grunden er manglende midler, men der er masser af penge. Du kan læse brevet her:


Amputeret motorvej til Kalundborg er uacceptabel

Da Vejdirektoratet tidligere i år fremlagde forslag til en ny motorvej til Kalundborg, manglede der syv kilometer i forhold til den oprindelige plan. De afsatte midler var nemlig ikke nok til at bygge motorvej hele vejen fra Kalundborg til København, sådan som det oprindeligt var planlagt og sådan som et bredt funderet politisk forlig på Christiansborg har bestemt. Denne amputation er helt uacceptabel, og Asfaltindustrien forventer, at den manglende finansiering tilvejebringes. En række motorvejsprojekter er blevet så meget billigere, at pengene er der.


For Infrastrukturplan 2035 et samlet hele

Baggrunden for motorvejen til Kalundborg er en omfattende plan for dansk infrastruktur, hvor regeringen og et bredt politisk flertal afsætter mere end 160 mia. kroner til at binde Danmark stærkere sammen frem mod 2035. Planen indeholder investeringer i at nedbringe trængslen på vejene, et løft af den kollektive trafik og initiativer, der skal understøtte den grønne omstilling af transportsektoren. Planen er et samlet hele, hvor klima, trafiksikkerhed, samfundsmæssig rentabilitet og lokale og regionale erhvervshensyn er blevet nøje drøftet og vægtet. At klippe en hæl og skære en tå i planen er derfor højst problematisk.

Og pengene er der

Om grunden til at amputere motorvejen skriver Vejdirektoratet: ”Det har vist sig, at det samlede projekt ikke kan holdes inden for den afsatte bevilling på 2,1 mia. kr. Derfor har det været nødvendigt at tilpasse det. Det betyder bl.a. at Vejdirektoratet foreslår, at den eksisterende strækning mellem Jyderup og Bjergsted ikke ombygges til motorvej. Der er i dag fire spor og 90 km/t. Der foreslås heller ikke opsat støjafskærmning i Jyderup.”

Men pengene er der. Dels indeholder Vejdirektoratets budgetter reserver til netop uforudsete udgifter. Og dels er projekt efter projekt de senere år blevet gennemført under budget. For eksempel har der ved anlæg af motorvejen gennem Silkeborg (Funder-Låsby) været en billiggørelse på ca. 1,5 mia. kr.? Ved udgiftsopfølgning af Haderup Omfartsvej blev der afleveret sikre besparelser på 30 mio. kr., og ved udgiftsopfølgning af udbygning af Skovvejen (del af Kalundborgmotorvejen) blev der afleveret sikre besparelser på 20 mio. kr. Og på Herning - Holstebro er der tilbageført 250 mio. kr. på finansloven 2019. Helt aktuelt er der på finanslov 2023 indarbejdet yderligere besparelser på Udvidelse af Motorvejen på Vestfyn på 150 mio. kr.


Motorvejen er vigtig for beskæftigelse, vækst og velfærd

Mette Frederiksen, statsminister, sagde på talerstolen i Folketinget i oktober 2019: ”Kalundborgmotorvejen er rigtig vigtig for Sjælland, men det er den i allerhøjeste grad også for erhvervslivet, fordi der er rigtig mange virksomheder, der hører hjemme i Kalundborg. Så det er meget vigtig infrastruktur”.

Novo Nordisk har for nylig været ude og sige, at man håber og forventer, at der vil blive fundet en løsning, der sikrer en motorvej hele vejen til Kalundborg. Virksomheden påpeger, at det primært var udsigten til den nye motorvej, som fik den til at investere godt 18 mia. kr. i udvidelsen af fabriksanlægget. Kalundborg er det sted i verden, hvor flest Novo-produkter har deres oprindelse, og man beskæftiger i dag 3.200 medarbejdere stigende til godt 3.600 som følge af nye investeringer.

Og stop-and-go er gift for virksomhederne

I asfaltindustrien har vi naturligvis en interesse i at sælge og udlægge asfalt og i, at motorvejen bliver gennemført som bestemt. Men det ændrer ikke ved det faktum, at der er gode, objektive argumenter for at gennemføre den, som er beskrevet ovenfor.

Derudover er stop-and-go gift for virksomhederne. Det gode ved Infrastrukturplan 2035 er, at virksomhederne kan investere, planlægge, fastholde og udvikle medarbejderne i henhold til en overordnet plan. Falder planen fra hinanden ved, at der bliver amputeret her og der og alle vegne, mister vi den langsigtede planlægningshorisont, som er guld værd.

Derfor retter Asfaltindustrien en kraftig appel til politikerne om at sikre, at bygningen af Kalundborgmotorvejen gennemføres som bestemt.

Anders Hundahl
Adm. direktør Asfaltindustrien


Foto: Vejdirektoratet
 

Bilag: Notat om motorvejsprojekter der er blevet billigere så penge sendt retur til Vejdirektoratet og staten
Medlemmer