Anlægsaktiviteter

Anlægsaktiviteter5. juli 2021

Kære po­li­ti­ke­re, lad ikke overop­hed­nin­gen i byg­ge­bran­chen gå ud over an­lægs­bran­chen


Indlægget har været bragt i Børsen.

Tirsdag den 22. juni 2021 skriver Steen Bocian her i Børsen, at byggeriet nærmer sig klas-sisk overophedning og spørger, om der mon ikke er trådt for hårdt på den pengepolitiske og finanspolitiske speeder. Mandag den 28. juni advarer CEPOS og Arbejderbevægelsens Er-hvervsråd om overophedning i ”bygge- og anlægsbranchen”. Og byggeriets organisation, DI Dansk Byggeri, opfordrer det offentlige til at undgå byggeudbud i sommerferien, eller i det mindste give længere tidsfrist, fordi medarbejderne skal have ferie.

Mens byggeriet buldrer derudad, mangler vi opgaver i anlægssektoren. De senere år er næsten hvert 5. job forsvundet hos os, fordi det offentlige udfører færre anlægsarbejder. F.eks. er de statslige investeringer i veje halveret de seneste 10 år.

Mandag den 28. juni 2021 kom regeringens infrastrukturplan med 161 mia. kr. til infrastruk-tur. Så er det vel slut med manglende aktivitet hos anlægsentreprenørerne, kan man spørge. Men det er det ikke, for det tager tid at komme fra plan til handling og til, at anlægsmaski-nerne kommer i sving. I asfaltbranchen regner vi f.eks. med, at der ikke kommer rigtig gang i udlæggerne og vejtromlerne før om et par år. Og vi kan ikke tage byggeopgaver imens, for vi er simpelthen ikke gearet til at sætte udestuer op.

Derfor opfordrer vi til, at man i det offentlige og hos politikerne skelner mellem ”byggeri” og ”anlæg”. For mens der kan være fornuft i, at byggeriets håndværkere tager en tiltrængt ferie, og man lette speederen lidt på byggeområdet, vil et være en katastrofe, hvis man også gearer ned i anlægsbranchen. Her er vi klar til at tag imod opgaver; så kan vi også sikre beskæftigelse til vores specialister som vejasfaltører og vejingeniører indtil anlægsopgaverne i henhold til Infrastrukturplanen kommer som perler på en snor.

Så kære beslutningstagere i det offentlige. Brug sommerpausen i byggeriet til at udbyde nødvendige anlægsopgaver – der er nok at tage fat på – fra klimasikring til bedre skoleveje.


 
Medlemmer