Bladet ASFALT

Bladet ASFALT19. september 2014

I det nye nummer af ASFALT kan du bl.a. læse om Asfaltindustriens enestående slidlagsdatabase, der indeholder oplysninger om næsten 3.000 vejstrækninger udlagt på det overordnede danske vejnet igennem de sidste 40 år.


Som den eneste i verden samler den danske asfaltindustri data, der gør både bygherrer og virksomheder klogere på, hvor længe forskellige typer af slidlag lever. Alle levende strækninger blandt databasens knap 3.000 strækninger bliver hvert år bedømt som ok, syge eller døde.

Asfaltindustrien har netop udgivet en statusrapport over slidlagsdatabase. Det fremgår bl.a., at halvdelen af alle strækninger med tæt asfaltbeton stadig er levende efter næsten 17 leveår.

Du kan læse mere om Asfaltindustriens slidlagsdatabase i det nye nummer af ASFALT her

De øvrige historier i september-nummeret af ASFALT sætter fokus på:
Medlemmer