Bladet ASFALT

Bladet ASFALT15. april 2015

Det nye nummer af ASFALT er netop udkommet. Her kan du bl.a. læse om, hvad de 8 transportordførere fra Folketingets partier mener om en langsigtet strategi for genopretning og investering i statens vejnet.


Med udsigt til et snarligt folketingsvalg har ASFALT spurgt partierne i Folketinget om deres holdning til oprettelsen af en vejfond og til gennemgribende investeringer i motorvejsnettet.  

Samlet set er der stor politisk opbakning til etableringen af en vejfond a la den 10-årige aftale, der netop er indgået for togdriften.

Du kan læse mere om de politiske partiers syn på en mere langsigtet plan for  genopretning af statens veje i det nye nummer af ASFALT her

De øvrige historier i april-nummeret af ASFALT sætter bl.a. fokus på:

God læselyst!
Medlemmer