ASFALT - september 2015

ASFALT - september 201521. september 2015

I det nye nummer af ASFALT udstikker den nytiltrådte Transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt nogle overordnede pejlemærker for regeringens transportpolitik. 


Transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt skriver bl.a.:

Regeringen ønsker en transportpolitik, hvor der er balance mellem investeringer i vejprojekter og kollektiv trafik. Det kan man jo ikke ligefrem sige, at den forrige regering havde øje for – der var en alt for ensidig fokus på den kollektive trafik.

I regeringsgrundlaget har vi sagt, at vi vil undersøge en ny midtjysk motorvej på strækningen Give-Billund-Lunderskov samt løbende søge at forbedre fremkommeligheden på den østjyske motorvej E45. Der skal også igangsættes en undersøgelse af en havnetunnel i København.

Omkring 80 pct. af trafikken foregår på vejene, og i 2015 bruger vi 4,4 mia. kroner til at udvikle og vedligeholde vores vejnet. De penge er godt givet ud, for ligningen er klar: God infrastruktur fører til vækst, vækst fører til nye arbejdspladser og mere velstand, der i sidste ende øger vores velfærd.

Du kan læse hele Hans Christian Schmidt´s leder i det nye nummer af ASFALT her

De øvrige historier i september-nummeret af ASFALT sætter fokus på:

God læselyst!
Medlemmer