ASFALT - April 2019

ASFALT - April 201912. april 2019

I det nye nummer af ASFALT sætter vi fokus på det gode asfaltliv og arbejdsmiljø. Med udsigten til det snarlige folketingsvalg har vi også bedt transportordførerne fra V og S om at fremlægge deres langsigtede planer for infrastruktur.


Asfaltbranchen skal blive ved med at være et godt sted at arbejde. Derfor har 3F og Asfaltindustrien søsat flere tiltag, der sigter på, at arbejdet på vejene foregår sikkert med så lidt slid og så få ulykker som muligt.

Sporskifteordningen er et nyt tilbud, som giver medarbejderen mulighed for at skifte spor ved nedslidning til mindre fysisk belastende arbejdsfunktioner. Derudover indeholder ordningen hjælp til forebyggende vaner for at forhindre nedslidning.

Et andet tilbud er Asfaltskolen, som hjælper asfaltarbejdere med løft af boglige kompetencer. Godt 600 asfaltarbejdere har indtil videre løftet deres kompetencer og selvtillid i Asfaltskolen. Undervisning til ordblinde er sammen med dansk, matematik, engelsk og IT et stående tilbud.

Du kan læse mere om de to tilag og det gode asfaltliv her.

Op til folketingsvalget har ASFALT bedt to transportordførere, Kristian Pihl Lorentzen, V, og Rasmus Prehn, S, om at beskrive deres langsigtede planer for infrastruktur. Vi har spurgt dem, hvad planerne går ud på, hvad baggrunden og perspektivet er, hvad de betyder på vejområdet – og hvad med kommunerne? Asfaltindustrien hilser med stor tilfredshed planerne velkomne, for de kan sikre flow i udbygningen af vores infrastruktur; en udbygning der desværre har været præget af dyr og unødvendig stop-and-go.

De øvrige historier i april-nummeret af ASFALT handler om:

God læselyst!
Medlemmer