ASFALT - april 2020

ASFALT - april 20206. april 2020

I det nye nummer af ASFALT gør vi status på den grønne omstilling i asfaltindustrien.


Asfaltindustrien er allerede godt i gang med den grønne omstilling. I forbindelse med deltagelsen i klimapartnerskabet ”Energiintensiv Industri” har Asfaltindustrien udarbejdet en overordnet plan for hvordan og hvor meget branchen kan mindske sin CO2-udledning frem mod 2030.

På baggrund af en række gennemsnitstal har Asfaltindustrien opgjort den samlede CO2-udledning ved produktion og udlægning af asfalt til 197.000 tons i 2018. Den samlede mulige besparelse vurderes til 68.600 tons CO2 i 2030 med de tiltag, som er defineret i branchens input til klimapartnerskabet ”Energiintensiv Industri”.

Det største potentiale for klimagevinster ligger i de indirekte besparelser, som blandt andet opnås ved at mindske rullemodstanden og dermed CO2-udledningen fra bilerne og ved at spare på transport af råstoffer gennem genbrug af asfalt. Disse besparelser kan kun opnås i samarbejde med kommunerne og Vejdirektoratet.

”Vi arbejder målrettet for at reducere vores CO2-udledning og bidrage til det samlede mål for Danmark på 70 procent inden 2030, men vi har brug for kommunerne,” siger Trine Leth Kølby, der er chef for miljø og arbejdsmiljø i Asfaltindustrien.

Succes afhænger nemlig også af, at især kommunerne, men også andre bygherrer, trækker vejene ind i deres klimastrategier.

”De kan aktivt støtte den grønne omstilling af asfaltindustrien ved at vælge grønne belægninger og forlænge eksisterende asfalts levetid gennem vedligehold,” forsætter Trien Leth Kølby.

Når værker og maskiner får adgang til grønne energiformer, vil asfaltindustrien kunne levere yderligere besparelser.

Michael Lundgaard Thomsen er direktør for cementproducenten Aalborg Portland og formand for det klimapartnerskab, som Asfaltindustrien er en del af. I partnerskabet er mange ligesom Asfaltindustrien afhængige af fossilt brændsel på grund af utilstrækkelige mængder og for høj pris på grønne energiformer. 

"Biogas er tre-fire gange dyrere. Nogle af virksomhederne i det energiintensive partnerskab har simpelthen ikke råd til den omstilling, så er deres overskud væk. Der er altså brug for politisk velvilje i forhold til at gøre biogas tilgængelig og økonomisk rentabel," siger Michael Lundgaard Thomsen.

Du kan læse mere om asfaltindustriens grønne omstilling på side 4-7 i det nye nummer af ASFALT her.

De øvrige historier i april-nummeret af ASFALT har følgende overskrifter:

God læselyst!
Medlemmer